Charles Explorer logo
🇬🇧

Christianity in 20th century

Class at Faculty of Arts |
ARL100314

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Křesťanství XX. století

Tématem semináře jsou proměny, jimiž prošlo západní křesťanství během XX. století. Nejprve se zamyslíme nad společensko-historickým kontextem vývoje křesťanského myšlení, nad událostmi a společenskými jevy, na něž jednotliví křesťanští myslitelé a myšlenkové proudy reagovali: dvě světové války a holocaust, sekularizace a moderní ateismus, kulturní revoluce šedesátých let, sociální a politické tenze ve „třetím světě“, globalizace, setkávání a konfrontace kultur a světových náboženství, postmoderna, politizace náboženství i zájem o spiritualitu.

Poté se budeme věnovat významným autorům a školám:

- vztah k modernímu myšlení (liberální teologie a modernismus)

- Bonhoeffer, nenáboženské křesťanství, teologie smrti Boha

- vliv M. Heideggera: Tillich a Rahner

- Teilhard de Chardin a procesuální teologie

- Reformní katolicismus a II. vatikánský koncil

- Ekumenismus a mezináboženský dialog

- Politická teologie a teologie osvobození

- „Náboženský obrat“ v postmoderní filozofii