Charles Explorer logo
🇬🇧

Religion and Literature: Paradoxes of the Sacred in Existential Literature

Class at Faculty of Arts |
ARL100315

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Náboženství a literatura: paradoxy posvátného v existenciální literatuře

Tématem semináře je reflexe náboženské zkušenosti v románech 20. století.

Několik prvních setkání budeme věnovat metodologickým a filozofickým otázkám - vztahu náboženství a umění, interpretaci fenoménu posvátného v literatuře, proměnám náboženství v kontextu moderní kultury, existenciálnímu chápání víry v pohledu filozofie, psychologie a teologie XX. století, motivům paradoxu a prožitku Boží nepřítomnosti v náboženské zkušenosti

Poté se budeme věnovat interpretaci pěti románů:

F. Kafka: Proces

F. Bernanos: Deník venkovského faráře

G. von Le Fort: Vytržení panny z Barby

G. Green: Jádro věci

S. Endo: Mlčení

Je třeba, aby všichni účastníci semináře tyto knihy přečetli.

Podmínkou atestu je aktivní účast na semináři a prezentace referátu k jednomu z těchto děl (event. po domluvě i reflexi náboženské zkušenosti v jiném literárním díle).