Charles Explorer logo
🇬🇧

Jungian Interpretation of the Alchemical Opus

Class at Faculty of Arts |
ARL100317

Syllabus

A practical intensive weekend course of Jungian interpretation of an alchemical treatise.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Víkendový blokový seminář, který probíhá ve spolupráci s analytickým psychologem Mgr. Martinem Skálou, má za cíl intenzivní formou účastníky seznámit a umožnit jim prakticky vyzkoušet analyticko-psychologické interpretační postupy na konkrétním díle, kterým je alchymistický traktát 'Splendor solis'. Účastníci si před samotným víkendem přečtou předepsanou literaturu, se kterou pak budeme kromě samotného traktátu pracovat. Zápočet bude získán za účast na víkendovém soustředění a za seminární práci, v níž student podrobně analyzuje a vyloží jeden z motivů traktátu v kontextu celku díla.

Místo konání: Středisko Psychopompos, Růžová 7

Čas konání: Termín konání dohodneme s účastníky na schůzce na začátku semestru.