Charles Explorer logo
🇬🇧

Feminist Methodologies in Religious Studies

Class at Faculty of Arts |
ARL100323

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Otázky na 9.1.

Elizabeth Schussler Fiorenza, "Feminist Spirituality, Christian Identity, and Catholic Vision"

V čem jsou osvobozující světice?

Jak funguje katolický dualismus?

Jak mohou feministky zůstat katoličkami?

Barbara Goff, Citizen Bacchae, kap. "Ritual Management of Desire", podkapitola "the Thesmophoria".

Co se dělo na Thesmoforiích?

Jak je to s cudností žen, které se jich účastní?

Co je to aischrologie a jakou má v rituálu roli?

Jak to souvisí s ženskou reprodukcí?

Jaká je role mýtu o Deméter a Persefoné?

Jaký je rozdíl mezi manželkou a otrokyní?

Jaká je role příběhů o násilí vůči mužům?  

Otázky na 19.12.:

Elizabeth Schussler Fiorenza, "Feminist Spirituality, Christian Identity, and Catholic Vision"

Co si myslí Mary Daly o křesťanské nauce a její kompatibilitě s feminismem?

Co má katolická spiritualita společného s uctíváním Bohyně?

Je mariánská úcta feministická?

V čem jsou osvobozující světice?

Jak funguje katolický dualismus?

Jak mohou feministky zůstat katoličkami?

Otázky na 12.12. :

Fatima Mernissi, Veil and the Male Elite, kapitoly Tradition of Misogyny 1 a 2

Upozorňuji, že opouštíme oblast teorie a pouštíme se do aplikovaného feminismu, a s Fatimou Mernissi zároveň opouštíme oblast nekonfesního feminismus. Text je z tohoto hlediska zařaditelný jako akademická teologie, čtěte ho prosím s tímto ohledem. Z teologických textů si budeme dávat jen krátké ukázky, u kterých se nezdržíme dlouho, tohle je první z nich. 1) Kdo byl Abú Bakra?  2) Jaký byl jeho vztah k Aiše?  3) Jak se projevovala jeho politická bystrost?  4) Proč by se jeho hadíthy neměly brát vážně?  5) Kdo byl “Otec kočičky”?  6) Z čeho pramenil jeho složitý vztah k ženám?  7) Jaká jsou v islámu pravidla ohledně rituální čistoty a menstruace?  

Rita M. Gross: Female God Language in the Jewish Context 

(Jsem si vědoma, že jsem text nahrála pozdě, takže pokud nestíháte nebudu vám to přičítat ke škodě, ale byla bych ráda kdybyste to zkusili - má to asi 7 stran, tak to snad je zvládnutelné.) 

 Co je to galut a co je jeho příčinou? 

Jak se má teismus k antropomorfismu a problému genderu? 

Co je za problém s náboženským jazykem? 

Jak to souvisí s modlářstvím a nedostatkem náboženské představivosti? 

Co je to via negativa? 

Jak je to s marností náboženského počínání? 

Jaká je role jazyka? 

Jaké jsou výhody ženské bisexuální Bohyně oproti genderově neutrálnímu Božstvu? 

Jaká je pozice žen v judaismu? 

 + Bonusový text: k tomu nejsou žádné otázky, ale kdo máte chvíli koukněte na to  je to ukázka jak mohou vypadat liturgické texty, když projdou feministickou proměnou

Otázky na 5.12.:

 Chandra Talpade Mohanty, Feminism Without Borders, kapitola "Under Western Eye":   9) Jak vypadá zpředmětňování (objectification) žen ve feministické literatuře?   10) Jak fungují ženské rituály u Bembů?   11) Co má v tomhle "islám" společného se "ženami"?   12) Jak diskutovaný problém souvisí s pozicí McKinnon z minulého článku?   13) Co je "housewife ideology"?   14) Jak souvisí zahalování a útlak žen?   15) Co je za problém s dělbou práce podle pohlaví?   16) Jak je to se vztahem mužského ženského, kulturního a přírodního?   17) Co je za problém s binárním dělením mocenských vztahů?   18) Co je to "diference třetího světa"? 

 Otázky na 28.11.:

Chandra Talpade Mohanty, Feminism Without Borders, kapitola "Under Western Eye":  1) Jaké jsou úkoly feminismů třetího světa? 2) Jaký je smysl pojmu západní feminismus? 3) Co je to kolonizace? 4) Jak funguje feministická věda?  5) Jak vzniká žena třetího světa? 6) Jak si stojí západní feminismus v síti mocenských vztahů?  7) Jak se pozice autorky liší od "kulturalismu", ze kterého by ji někdo mohl obviňovat?  8) Jaké jsou tři analytické předpoklady, které autorka považuje za problematické?  9) Jak vypadá zpředmětňování (objectification) žen ve feministické literatuře?  10) Jak fungují ženské rituály u Bembů?  11) Co má v tomhle "islám" společného se "ženami"?  12) Jak diskutovaný problém souvisí s pozicí McKinnon z minulého článku?  13) Co je "housewife ideology"?  14) Jak souvisí zahalování a útlak žen?  15) Co je za problém s dělbou práce podle pohlaví?  16) Jak je to se vztahem mužského ženského, kulturního a přírodního?  17) Co je za problém s binárním dělením mocenských vztahů?  18) Co je to "diference třetího světa"?   

Otázky na 21.11.:

Judith Butler, Undoing Gender, kapitola “Gender Regulations”: 

Jaký je rozdíl mezi normou a modelem k napodobování?

V jakém období začíná cílená produkce jedinců podle normy?

Jak se všechny tyto věci projevují v praxi u intersex lidí?

Co je za problémy se spojováním genderu a sexuality?

 Kapitola “Doing Justice to Someone: Sex Reassignment and Allegories of Transsexuality”

 VAROVÁNÍ: popis životní situace člověka, o kterém především pojednává tento text, je extrémním případem lékařského násilí (jak fyzického, tak psychického). Pokud si myslíte, že je to pro vás problém, text nečtěte, případně ani nechoďte na seminář (k téhle části se dostaneme nejdříve 14.11.) a domluvíme se na alternativním plnění, pokud byste se báli o absence. Vaše psychické zdraví je přednější.

 Předem taky upozorňuji, že jazyk, kterým Butler o problému mluví, by dnes už do značné míry nebyl přijatelný, byť text není tak starý – ale oblast trans a intersex práv je jednou z nejrychleji se rozvíjejících částí gender studies. 

Co tvoří osobu?

Jaké různé zájmové skupiny se angažovaly v Davidově životním příběhu?

Proč Butler nezůstává prostě u toho, že by neproblematicky přijala Davidovu sebeidentifikaci?

Jak souvisí problémy trans lidí a genderový esencialismus?  

Otázky na 14.11.:

Judith Butler, Undoing Gender, kapitola “Gender Regulations”:

Co v tomto kontextu znamenají “regulace”?

V čem se Butler neshoduje s Foucaltem?

Co je to norma?

Jak se dívá Lacan na incest?

A co Lévi-Strauss?

Jaký je u Lacana rozdíl mezi symbolickým a společenským, symbolickou a společenskou pozicí?

Jaký je smysl výroku “takový je zákon”?

Máme šanci se vymanit ze symbolického tlaku?

Jaký je rozdíl mezi normou a modelem k napodobování?

V jakém období začíná cílená produkce jedinců podle normy?

Jak se všechny tyto věci projevují v praxi u intersex lidí?

Co je za problémy se spojováním genderu a sexuality?  

Otázky na 31.10.:

Pierre Bourdieau, Nadvláda mužů, kap. 1, "Zvětšený obraz": 1. Proč je výhodné o nadvládě mužů přemýšlet přes Kabyly?  2. Jak funguje sexualita u Kabylů? Jak vypadá cyklus, do kterého je zapojena?  3. V čem se mýty a rituály podobají právu?  4. Co všechno přispívá k ustavování mužské nadvlády?  5. Podívejte se na schéma na straně 14 a rozmyslete si, co z něj platí i v kulturách, které znáte.  6. Jaké jsou možnosti ovládaných - žen - v tomto systému?  7. Jaká je role rozdílů v anatomii pohlavních orgánů?  8. Jak vypadá gynekologické vyšetření v USA a jak to souvisí s tématem?  9. Na jaké čás

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se pokusí obeznámit studenty se základy feministické teorie, včetně jejich aplikace na religionistický výzkum, stejně jako s některými významnými texty feministické teologie.