Charles Explorer logo
🇬🇧

Nietzsche's Zarathustra

Class at Faculty of Arts |
ARL100326

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.   Úvodní hodina: Nietzsche jako náboženský myslitel? Piš krví a zvíš, krev, že je duchem.

2.   Začátek příběhu: Zarathustra a jeho sestup   Zarathustrovo první působiště: Na trhu a ve městě Veselá kráva

3.   Nadčlověk (a alternativní moderní hrdinové)

4.   O třech proměnách ducha: Velbloud, lev, dítě

5.   Asketa a opovrhování tělem

6.   Závěrečná řeč ve městě Pestrá kráva: O ctnosti, která obdarovává   Druhé působiště: Na blažených ostrovech

7.   Bohové, kteří tančí: proti zásvětí

8.   Vůle k moci

9.    Věčný návrat téhož poprvé a amor fati   Třetí působiště: Na lodi směrem k horám

10.Věčný návrat téhož podruhé

11.Zarathustrova opice a město Veselá kráva podruhé

12.Oslava samoty, píseň o ano a amen   Čtvrté působiště: Zarathustra zpět v horách

13.Zarathustrova zvířata, nejohyzdnější člověk a vyšší člověk

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Nietzschův spis Tak pravil Zarathustra lze číst jako ironický komentář ke Starému i Novému zákonu, anebo obecněji jako hledání stanoviska k monotheismům (a k metafyzice, která je ideově spjatý podnik). V semináři se pokusíme rekonstruovat Nietzscheho jako myslitele se stěžejním zájmem o náboženství (od zoroastrismu přes křesťanství po buddhismus a islám).

Na Nietzscheho lze však pohlížet i jako na myslitele výslovně náboženského, myslitele, který usiluje o formulování pojmu transcendence v moderně, která je, právě jako Nietzsche sám, bytostně ironická. Existuje nějaká myšlenka, která tváří v tvář této ironii obstojí? Může být touto myšlenkou věčný návrat? A jak s tím vším souvisejí Zarathustrova zvířata?