Charles Explorer logo
🇬🇧

Ancient Philosophy of Religion

Class at Faculty of Arts |
ARL100327

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.      Řecká mythologie

2.      Předsókratovští filosofové

3.      Sofisté

4.      Sokratika

5.      Platonismus

6.      Aristotelismus

7.      Epikureismus

8.      Skepticismus

9.      Stoicismus

10.  Filón

11.  Počátky křesťanské filosofie

12.  Novoplatonismus

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jedním ze základních konstitutivních prvků evropské civilizace a kultury je myšlenková tradice, která vznikla ve starověkém Řecku a nalezla svůj výraz v umění, politice a filosofii. Právě filosofie, která se spolu s židovsko-křesťanskou náboženskou orientací a římským právem počítá k fundamentům moderní Evropy, otevřela nebývalé možnosti racionálního zkoumání světa přírody, lidské povahy a společenské dimenze života člověka, jakož i prověřování možností a omezení této racionality samé. Důležitým aspektem filosofického zkoumání byla také kritika tradičních náboženských představ o vzniku a struktuře světa, role náboženství v životě společenství i jednotlivce, jež se odrazila v proměně vztahu člověka k tomu, co ho přesahuje, počínaje problémy kosmogonie a kosmologie, přes otázky údělu člověka, jeho racionality a svobody, náboženskosti a etiky, až po historiografii a politické teorie. Filosofická reflexe náboženství se vyznačuje určitou ambivalencí: na jedné straně jde o racionální překonání naivních antropomorfních představ o bozích, na straně druhé o „zbožštění“ principů založení a fungování světa i divinizaci kosmu samotného.

Kurs se zaměří na sledování proměn řeckého myšlení od mythologických počátků přes jeho klasické formy až po jeho vliv na filosofii a náboženství v období pozdní antiky – hellénismu a římských autorů, a na konfrontaci s židovským a křesťanským pojetím světa. Bude to tedy stručný dějinný přehled antické řecké filosofie s důrazem na její náboženské aspekty.