Charles Explorer logo
🇬🇧

Faith and Beliefs of Non-Believers

Class at Faculty of Arts |
ARL100329

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Víra a přesvědčení "nevěřících" /

Faith and beliefs of "non-believers"

(seminář pro omezený počet studentů, středa od 14.10 FF UK č. 325, 3. patro)

Soudobá religionistika - sociologie a psychologie náboženství - nabízí pohled, překonávající klasické rozdělení na věřící a nevěřící, teisty a ateisty: tato dichotomie již neodpovídá realitě. Rostoucí kategorie „nons“ (lidé, kteří se nehlásí k žádnému z „organizovaných náboženství“) tvoří neobyčejně pestrou škálu. Můžeme mluvit také o "víře nevěřících a nevíře věřících", o „believing without belonging“a „belonging without believing“. Diskusní seminář se bude zabývat jak historicko-sociologickými, tak psychologickými příčinami ateismu, agnosticismu, "apatheismu", náboženského i ateistického fanatismu a možnostmi dialogu mezi lidmi s různými přístupy k náboženství.

- Současné proměny náboženské scény nutí k revizi základní pojmy religionistiky.

- Kritika teorií sekularizace – náboženství nemizí, proměňuje se

- Politizace náboženství nebo sakralizace politiky?

- Politizace náboženství jako forma obhajoby skupinové identity

- Fundamentalismus, fanatismus, náboženský terorismus

- Intrisivní a extrinsivní religiozita a víra jako „quest“

- Proměna náboženství ve spiritualitu?

- Náboženství jako terapie a terapie jako náboženství

- Posun od ateismu k agnosticismu a apateismu

- Víra jako protiklad idolatrie

- Víra proti náboženství, nenáboženské křesťanství

- Implicitní náboženství a náhradní náboženství

- Religiozita v České republice

Na moodle budou průběžně k dispozici odborné články

Podmínky atestu (zápočtu)

Aktivní účast na seminináři

Referát k zadané literature