Charles Explorer logo
🇬🇧

Christianization and Syncretism

Class at Faculty of Arts |
ARL100330

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

I – 1.10.  

Úvodní hodina  

Základní teze, postoje a otázky; ustavení pojmů; očekávání, cíle a tužby; plán sylabu a podmínky zápočtu; rozdělení pojistek/referátů   

II – 8. 10. 

Křesťanství a pohanství: Rozdíly a příčiny změn 

Četba: Prezmysław Urbańczyk, „Politics of Conversion in North Central Europe“, in: Martin Carver, The Cross Goes North: Processes of Conversion in Northern Europe, AD 300-1300, Woodbridge: The Boydell Press, 2005, s. 15–28. 

   Pojistka: Annete-Marie Khodari  

<div class="OutlineElement Ltr SCXW

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Na semináři budeme zkoumat náboženský synkretismus, tedy všudypřítomné principy překrývání, nahrazování a mísení náboženských a kulturních systémů, a to zejména na příkladech šíření křesťanství ve středověké Evropě (křesťanství v kontaktu s evropskými pohanstvími), ale též s ilustrativními přesahy k synkretickým afrokaribským či afrobrazilským kultům (křesťanství a candomblé, macumba, vodun, santería aj.), okrajově také k antickým (synkretismus polyteistických náboženství). K uchopení problematiky synkretismu je jedním z nutných předpokladů též odkrytí různých podob konceptualizace daných náboženství: tj. vytváření umělých hranic a kategorizací jednotlivých náboženství v religionistice ale i v rámci jejich vlastního sebevymezování.

Otázku synkretismu budeme uchopovat jednat pomocí rozkrytí problémů a neuvědomělých předpokladů stojících za titulními pojmy a jednak skrze konkrétní případové studie. Četbou rozmanitých, převážně medievistických textů budou vedle ústředního problému christianizace (cca 1/3 kurzu) a synkretismu křesťanství s jinými náboženstvími (zbylé 2/3) otevřeny obecně religionistické otázky tzv. náboženských přežitků, magické a divinační praxe, kultu světců či mocenských transformací rituálů a symbolů. Jinými slovy, přes ustanovování základních pojmů a skrz historické drobnohledy se dostaneme i k pološíleným misionářům, bizarní lidové magii, hromovládcům maskovaným za proroky a ke svatým psům.