Charles Explorer logo
🇬🇧

Political Myths

Class at Faculty of Arts |
ARL100331

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

21. 2.   Úvodní hodina: co jsou politické mýty 28. 2.   6. 3.   13. 3.   20. 3.  27. 3.   3. 4.  10. 4.   17. 4.  24 4.    1. 5.  Státní svátek8. 5.  Státní svátek15. 5.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jednou ze základních funkcí mýtu bylo odedávna vymezování základních principů sdílené sociokulturní identity a legitimizování politického řádu na těchto principech postaveného. Zvláštního významu nabyla tato schopnost mýtů v moderní době.

Ta na jednu stranu řadu mytických prvků odvrhla a tradiční divokou mytickou imaginaci začala vnímat jako naivní a iracionální, současně však tvorba mýtů pokračovala v jiném rámci. Hlavními mýtotvorci již nebyli básníci, ale historici, jejichž příběhy poskytovaly mytické zakotvení pro nově vznikající národní státy, a intelektuálové, kteří svými příběhy dokázali vyvolávat nadšení pro nové hodnoty typu rovnosti, svobody či sociální solidarity.

Tyto moderní mýty se od těch tradičních liší v tom, že se snaží pracovat pouze s ověřenými fakty a že rozsáhle využívají racionální argumentace, nicméně příběhy a vzorce z těchto fakt poskládané a touto argumentací podpořené se od těch tradičních mytických příliš neliší. I ony mají nakonec blíž k emocím než rozumu, dokáží nás hluboce motivovat, mají archetypický základ, jsou vnímány jako nedotknutelné, společnost bez nich nemůže existovat.

V našem semináři se na fenomén moderních politických mýtů podíváme blíže. Vyjasníme si, na jakých principech politické mýty fungují a jak přesně se z historického či politického narativu může mýtus stát.

Podíváme se na klasickou českou národní mytologii. A zvláštní pozornost pak u příležotosti voleb do evropského parlamentu budeme věnovat mýtům evropským.