Charles Explorer logo
🇬🇧

The Religion of Ancient Egypt

Class at Faculty of Arts |
ARL100333

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Oblasti a témata

Úvod(Posvátná) geografie Egypta a okolních území: základní charakterizace egyptského náboženství a umění, periodizace egyptských dějin a hlavní charakteristiky proměny egyptského náboženského myšlení v dějináchBohovéZrození bohů a stvoření světa: kosmogonické a theogonické tradicePřirozenost egyptských bohů: složky božských bytostí a jejich charakterKultChrámy: historický vývoj, symbolika jednotlivých částí, chrám jako ekonomická jednotka, egyptský písemný systém a jeho vztah k egyptskému umění, domy života a chrámové archivy, kněžská služba v chrámu, sochy bohů, festivaly a rituályKněží: kněžské povinnosti, nabývání kněžství, kněžské třídy, chrámové rituály, věštbyZbožnost a její projevy: lidé a bozi, lidé a chrámy, kaple a modlitebny, festivaly a průvody, poutě, princip maat, egyptská klasifikace božského společenství, zbožštění osobKrálStát, centrální pojem egyptské státnosti (maat), královský úřad, král a kult, smrt krále, králové jako bohové, bohové jako královéAntropologie a zásvětíŽivot a smrt: člověk a jeho části, maat – morální kodex, smrt (pojmenování smrti, egyptské vnímání smrti, vztah živých a mrtvých), mumifikace, symbolika hrobky, podoby zásvětíSmrt a zásvětí: hrob a jeho vývoj, výzdoba, zádušní předměty, „recyklace“ hrobové výbavy, po smrti (texty popisující zásvětí, posmrtné rituály)

Ptolemaiovský a římský Egypt Pozdní fáze egyptského náboženství: obecná charakteristika, vztah okupujících národů a egyptských kněží, Serapis, stavební činnost, teologie a vzdělanost, panegyptské kulty Osirida a Isidy, noví bohové, koexistence kultury egyptské a řecké, osobní zbožnost

Literatura ke zkoušce z egyptského náboženstvíSkeny veškeré povinné literatury jsou dostupné zde v SIS formou naskenovaných knih (pokud je to kniha společná pro více otázek). Tyto základní knihy jsou pak doplněny ještě zazipovanými soubory s názvem "Studijní materiály 1–2, 4–9", jež obsahují pdf sekundární lit., jež je speciálně vybraná pouze pro dané téma nad rámec základních publikací (otázky 3 a 10 žádný takový soubor nemají, neboť si vystačíte pouze s pasážemi ze základních monografií). 1) Základní koncepty egyptského myšlení, kosmologie• JANÁK, JIŘÍ, Staroegyptské náboženství I., Praha: Oikymenh, 2009, s. 15–27, 34–51, 73–87.• ALLEN, JAMES P., Genesis in Egypt: the Philosophy of Ancient Egyptian Creation Accounts, New Haven(Connecticut): Yale University, 1988, s. 1–7 2) Kosmogonické a theogonické tradice• ALLEN, JAMES P., Genesis in Egypt: the Philosophy of Ancient Egyptian Creation Accounts, New Haven(Connecticut): Yale University, 1988, s. 8–12, 56–61.• JANÁK, JIŘÍ, Staroegyptské náboženství I., Praha: Oikymenh, 2009, s. 87–113.• ENGLUND, GERTIE, “God as a Frame of Reference: On Thinking and Concepts of Thought in AncientEgypt”, in: Gertie Englund (ed.), The Religion of the Ancient Egyptians: Cognitive Structures and PopularExpressions, Proceedings of Symposia in Uppsala and Bergen 1987 and 1988, Acta UniversitatisUpsaliensis Boreas [Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations 20],Uppsala, 1989, s. 10–19. 3) Přirozenost egyptských bohů• JANÁK, JIŘÍ, Staroegyptské náboženství I., Praha: Oikymenh, 2009, s. 161–164, 167–190, 207–250. 4) Král• ALLEN, JAMES P., Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs,Cambridge: Cambridge University Press, 2000, s. 64–66.• FRANKFORT, HENRI, Kingship and the Gods: A Study of Ancient Near Eastern Religion as the Integration ofSociety and Nature, Chicago-London: University of Chicago Press, 1978, s. 37–43, 51–53, 148–150.• WILKINSON, RICHARD H., The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, Cairo: American Universityin Cairo Press, 2003, s. 54–63, 69–88, 118–122, 200–202.• WILKINSON, RICHARD H., The Complete Temples of Ancient Egypt, London: Thames and Hudson, 2000., s.86–89. 5) Chrámy• WILKINSON, RICHARD H., The Complete Temples of Ancient Egypt, London: Thames and Hudson, 2000., s.16–29, 36–39, 44–79.• DUNAND, FRANÇOISE and CHRISTIANE ZIVIE-COCHE, Gods and Men in Egypt 3000 BCE to 395 CE, translatedfrom French by David Lorton, Ithaca: Cornell University Press, 2004, s. 96–99. 6) Kněží• DUNAND, FRANÇOISE and CHRISTIANE ZIVIE-COCHE, Gods and Men in Egypt 3000 BCE to 395 CE, translatedfrom French by David Lorton, Ithaca: Cornell University Press, 2004, s. 89–96.• WILKINSON, RICHARD H., The Complete Temples of Ancient Egypt, London: Thames and Hudson, 2000, s.86–99.• SAUNERON, SERGE, The Priests of Ancient Egypt, translated from French by David Lorton, Ithaca: CornellUniversity Press, 2000, s. 75–110 [v edici z roku 1960 jsou to strany 77–112]. 7) Zbožnost a její projevy• ENGLUND, GERTIE, „God as a Frame of Reference: On Thinking and Concepts of Thought in AncientEgypt“, in: Gertie Englund (ed.), The Religion of the Ancient Egyptians: Cognitive Structures and PopularExpressions, Proceedings of Symposia in Uppsala and Bergen 1987 and 1988, Acta Universitatis Upsaliensis Boreas [Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations 20],Uppsala, 1989, s. 19–27 (od kapitoly 2.1.7).• DUNAND, FRANÇOISE and CHRISTIANE ZIVIE-COCHE, Gods and Men in Egypt 3000 BCE to 395 CE, translatedfrom French by David Lorton, Ithaca: Cornell University Press, 2004, s. 107–136.• LOPRIENO, ANTONIO, Ancient Egytian: A linguistic Introduction, Cambridge: Cambridge University Press,1995, s. 12–19.• LOPRIENO, ANTONIO, „Puns and Word Play in Ancient Egypt“, in: Schott B. Noegel (ed.), Puns and Pundits:Word Play in the Hebrew Bible and Ancient Near Eastern Literature, Bethseda and Maryland: CDL Press,2000, s. 3–5. 8) Život a smrt• DUNAND, FRANÇOISE and CHRISTIANE ZIVIE-COCHE, Gods and Men in Egypt 3000 BCE to 395 CE, translatedfrom French by David Lorton, Ithaca: Cornell University Press, 2004, s. 144–149.• FRANKFORT, HENRI, Ancient Egyptian religion: an Interpretation, New York: Columbia University Press,1949, s. 65–75.• TAYLOR, JOHN H., Death and the Afterlife in Ancient Egypt, London: British Museum Press, 2001, s. 46–64.• JANÁK, JIŘÍ, „Pojetí ,duše‘ ve starém Egyptě“, in: Radek Chlupe (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicíchsvěta, Praha: Dharmagaia, 2007, s. 89–113.• JANÁK, JIŘÍ, Staroegyptská kniha mrtvých, kapitola 105, Brno: L. Marek, 2003, s. 39–46, 72–74.anebo• JANÁK, JIŘÍ, Staroegyptské náboženství II, Praha: Oikymenh, 2012, s. 64–153. 9) Smrt a podsvětí• JANÁK, JIŘÍ, Staroegyptská kniha mrtvých, kapitola 105, Brno: L. Marek, 2003, s. 51–55, 59–71, 75–79.• ALLEN, JAMES P., The Ancient Egyptian Pyramid Texts [Writings from the Ancient World 23], Atlanta:Society of Biblical Literature, 2005, s. 5–14.• TAYLOR, JOHN H., Death and the Afterlife in Ancient Egypt, London: British Museum Press, 2001, s. 64–66(kanopy), 112–117 (vešebty), 136–141 (symbolika hrobky), 155–158 (nepravé dveře), 162–165 (sochy), 214–217 (sarkofágy).• HORNUNG, ERIK, The Ancient Egyptian Books of the Afterllife, trans. from the German by David Lorton,Ithaca: Cornell University Press, 1999, s. 59–77. 10) Pozdní fáze egyptského náboženství• DUNAND, FRANÇOISE and CHRISTIANE ZIVIE-COCHE, Gods and Men in Egypt 3000 BCE to 395 CE, translatedfrom French by David Lorton, Ithaca: Cornell University Press, 2004, s. 197–210, 214–221, 233–242, 247–249, 253–255, 267–276, 319–338.

Annotation

The aim of the course is to introduce students to ancient Egyptian religion throughout the ages. We will look more closely at the organization of Egyptian society, the public and private aspect of Egyptian religiosity and their interconnection with social institutions.

We will show the multi-layered nature of Egyptian religious ideas and, at the same time, try to understand the underlying patterns. Based on the analysis of images and text material, we will show the basic principles on which the ancient Egyptian religion was built and also the paradoxes it was struggling with.

The course is open to anyone interested in the topic and does not require any previous knowledge of the subject except for the ability to read in English.