Charles Explorer logo
🇬🇧

Korean Buddhism

Class at Faculty of Arts |
ARL100335

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Historie buddhismu v Koreji pokrývá více než šestnáct století. Záhy po svém přijetí se stal v podstatě státním náboženstvím a výsadní postavení si udržel po téměř devět století. Za tuto dobu prošel řadou proměn jak ve sféře spirituality, doktríny a praxe, tak na rovině politické. Následná marginalizace s sebou přinesla další potřebu na vzniklou situaci reagovat. Nové výzvy přineslo setkání s křesťanstvím a modernitou.

Předmět Korejský buddhismus si za cíl klade seznámit posluchače s vývojem a proměnami této tradice na Korejském poloostrově. Kromě základního přehledu dějin tohoto náboženství v daném areálu, se budeme zabývat obecnými otázkami tradice, synkreze, posvátného prostoru a modernizace.