Charles Explorer logo
🇬🇧

Religion and Society of Minoan Crete: Interpretations of Visual Representations

Class at Faculty of Arts |
ARL100337

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1/ 1. 10. Úvod: moderní "krétské narativy".

Kréta jako kolébka evropské civilizace. Arthur Evans, James Frazer a role Kréty v evolucionistických teoriích konce 19. a 1. poloviny 20. století.

Kréta jako společnost původního matriarchátu a květinová civilizace. Maria Gimbutas, kult Velké bohyně a nová náboženská hnutí.

Role mínójské a antické tradice v budování řecké národní identity. „Subversivní archaismus“ Michaela Herzfelda.

Interpretace: "Hadí bohyně". 2/ 8. 10. Narativ, nebo mapa? Povaha mínójských vizuálních reprezentací.

Média sdílení kulturních obsahů v novopalácové době: písmo, pečeti, performance, vizuální reprezentace.

Technika zhotovování fresek, jejich témata, užívaná perspektiva.

Základní interpretační rámce: ilustrace k mýtu, ilustrace k rituálu, narativní a nenarativní umění.

Interpretace: Ship Procession Fresco.

Text: Strasser, Thomas F. „Location and Perspective in the Theran Flotilla Fresco.“ Journal of Mediterranean Archaeology 23.1 (2010): 3-26.  3/ 15. 10. Polytheismus, nebo monotheismus?

Základní obtíže interpretace mínójského náboženského uspořádání.

Teorie „monotheismu“, teorie „polytheismu“ a jejich stoupenci.

Předpoklady existence strukturovaného pantheonu.

Hranice „božství“.

Interpretace: Potnia thérón v Akrotiri a na pečetích, Isopata ring, "Master Impression".

Text: Blakolmer, Fritz. „Iconography Versus Reality: Goddesses and Gods in Minoan Crete“, in Πεπραγμένα ΙΑ´ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου. Rethymno, 2018.  4/ 22. 10. Konstrukce genderu a její vizuální reprezentace. 

Modifikace egyptského zobrazovacího kánonu.

Zobrazování nahoty; pohlaví a gender; performativní přístup.

Interpretace: Bull-Leaping Fresco.

Text: Alberti, Benjamin. „Gender and the Figurative Art of Late Bronze Age Knossos.” In:Labyrinth Revisited: Rethinking “Minoan” Archaeology. Yannis Hamilakis (eds.). Oxford: Oxbowbooks, 2009. 5/ 29. 10. Konstrukce mužské identity.

Kamenné vázy.

Sféry mužské činnosti.

Nakládání s vlasy.

Interpretace: Fisherman Fresco.  6/ 5. 11. Konstrukce ženské identity.

Xesté 3.

Sféry ženské činnosti. Šafrán.

Interpretace: Saffron Gatherer.

Text: Day, Jo. „Crocuses in Context: A Diachronic Survey of the Crosus Motif in the Aegean Bronze Age“. Hesperia: The Jounal of the American School of Classical Studies at Athens 80/3 (2011): 337–379.

Doplňkový text: Vlachopoulos, Andreas G. "The wall paintings from the Xeste 3 building at Akrotiri: towards an interpretation of the iconographic programme." In . N. Brodie, J. Doole, G. Gavalas & C. Renfrew (eds), Horizon: a Colloquium on the Prehistory of the Cyclades. Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, 451–65. 7/ 12. 11. Hodina odpadá. 8/ 19. 11. Dětství a adolescence. Mateřství a plodnost.

Vizuální reprezentace dětství.

Absence motivu kúrotrofos.

Lidská a dětská oběť.

Fázování adolescence a teorie přechodových rituálů.

Kúros z Palaikastra.

Interpretace: Boxing Boys Fresco.

Text: Budin, Stephanie Lynn. Images of Woman and Child From the Bronze Age: Reconsidering Fertility, Maternity, and Gender in the Ancient World. Cambridge: CUP, 2011. [Kapitola 1, "Introduction", s. 11-25; Kapitola 7, "Conclusions", s. 326-348] 9/ 26. 11. Konstrukce osobní identity.

Jednotná a jedinečná identita v kulturních konstrukcích. 

Pohřby, ústup kultu předků.

Pečeti.

Specifické kontexty frontálního zobrazování.

Interpretace: pečetní prsten z Agia Triady.

Text: Fowler, Chris. The Archaeology of Personhood: An Anthropological Approach. London: Routledge, 2004, s. 1-30. 10/ 3. 12. Vizualizace "palácových" center: performativní rozměry mínójské kultury. 

Funkce „paláců“. Revize Evasova modelu "chrámu-paláce".

Heterarchické společenské uspořádání. Korporátní strategie moci.

Architektonická komparace mykénských a mínójských "paláců".

Tanec a jeho zobrazování.

Interpretace: knósské miniaturní fresky: Sacred Dance and Grove Fresco, Grandstand Fresco.

Text: Schoep, Ilse. "The Minoan ´Palace-Temple´ Reconsidered: A Critical Assessment of the Spatial Concentration of Political, Religious and Economic Powe in Bronze Age Crete." Journal of Mediterranean Achaeology 23.2 (2010): 219-243.  11/ 10. 12. Strukturování neosídleného prostoru. Řecká představa o krétských pederastických rituálech. 

Liminální prvky v krajině. Vrcholové svatyně, jeskynní svatyně.

Figurální votiva, anatomické modely z vrcholových svatyní a současná pravoslavná tamata. Kúros z Palaikastra.

Intraregionální poutní svatyně - Kato Symi.

Eforos a athénská představa o institucionalizované pederastii.

Texty: Dodd, D. B. "Athenian Ideas about Cretan Pederasty." In: T. K. Hubbard (ed.), Greek Love Reconsidered. New York: 2000, 33-41.

Perlman, P. J. “One Hundred-Citied Crete and the 'Cretan ΠΟΛΙΤΕΙΑ'”. Classical Philology. 1992, 87(3): 193-205. 12/ 17. 12. Hodina odpadá.   13/ 7. 1. Řecká reflexe II. Kréta a neuměřenost. Diskuze nad závěrečnými pracemi. Evaluace.

Eurípidés, Hippolytos (Faidra, Ariadné a Pasifaé).

Text: Eurípidés, Hippolytos. Hru si prosím přečtěte alespoň v českém překladu, ideálně použijte komentovaný překlad. Text si přineste s sebou na hodinu.

Závěrečné práce: text prosím vložte do sis nebo za

Annotation

The course deals with the interpretations of Minoan social and religious organization in Neopalatial Crete. The main source of the interpretations will be visual material, especially frescoes.