Charles Explorer logo
🇬🇧

Theory of Tolerance

Class at Faculty of Arts |
ARL100348

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. 10. 2020 Úvodní hodina 8. 10. 2020 Augustinus

Četba: Saint Augustine, “Letter 93” in The Works of Saint Augustine: Part II – Letters, Volume I: Letters 1-99 (New York: New City Press, 2001), trans. Roland S.J. Teske, ed. John E. Rotelle, str. 376-409.  15. 10. 2020 Thomas More

Četba: Thomas More, Utopie (Praha, 1978), str. 105-115 (plus 73-89 dobrovolně). 22. 10. 2020 John Locke

Četba: John Locke, Dopis o Toleranci (Brno 2000), str. 47-83. 29. 10. 2020 Pierre Bayle

Četba: Pierre Bayle, A Philosophical Commentary on These Words of the Gospel, Luke 14.23, “Compel Them to Come in, That My House May Be Full” (Indianapolis: Liberty Fund, 2005), eds. John Kilcullen & Chandran Kukathas, str. 75-135 (rozsah bude upřesněn).  5. 11. 2020 Mill: On Liberty, Cambridge, 1989, str. 75-93. 12. 11. 2020 Nietzsche

Nietzsche, Mimo dobro a zlo, přel. Věra Koubová, Praha 1999, §§ 29–58. 19. 11. 2020 Bernard Williams

Bernard Williams, Toleration: An Impossible Virtue? (in: Heyd David ed., Toleration an Elusive Virtue, str. 18-27). 26. 11. 2020 Rainer Forst 

Rainer Forst, Toleration in Conflict, Past and Present, §§ 30-31 (str. 449-468); dobrovolně §33 (str. 480-496). 3. 12. 2020 Wendy Brown 

Wendy Brown, “Toleration as/in Civilizational Discourse” in Toleration and its Limits (New York: New York University Press), eds. J. Waldron & M. S. Williams, pp. 406-443.  10. 12. 2020 H. Marcuse

Herbert Marcuse, “Repressive Tolerance” in A Critique of Pure Tolerance (Boston: Beacon Press, 1969), eds. Robert Paul Wolff, Barrington Moore, and Herbert Marcuse, pp. 95-137.  17. 12. 2020 Příklad konkrétního konfliktu 8. 1. 2021 Příklad konkrétního konfliktu

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tolerance coby tradiční způsob řešení kulturních konfliktů se jeví jako jeden z nejdůležitějších morálních pojmů současnosti. Cílem kurzu je poskytnout teoretickou orientaci v komplexní problematice tolerance prostřednictvím historicko-systematické analýzy tolerance v náboženském a politickém kontextu.

Po rozboru struktury pojmu a paradoxů, které tato struktura produkuje, se budeme zabývat jeho zásadními historickými formami, jak je lze nalézt v dílech klasiků politické filosofie. Následovat bude představení současné filosofické diskuze, v níž nacházíme na jedné straně pokusy o překonání tradičních paradoxů tolerance, na druhé straně nové formy její kritiky. Širším rámcem výkladu bude problém dialektiky morálně-politických pojmů a jejich kontextuální normativní závislosti.