Charles Explorer logo
🇬🇧

Humour as a Religious Category II

Class at Faculty of Arts |
ARL100350

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

17.2. ÚvodDiskuze o koncepci semestru, sestavení programu, rozdělení hodin. 24.2. Judaismus (Samson)Susan Niditch. „Samson as Culture Hero, Trickster, and Bandit: The Empowerment of the Weak.“ The Catholic Biblical Quarterly 52. 4 (October 1990): 608–624.Otázky:(1) Uvažovali byste o Samsonovi jako o tricksterovi, ještě před přečtením článku? (2) Jak autorka nahlíží na zkoumaný biblický materiál? Jak při tom využívá strukturu hrdinského mýtu? (3) Čím se vyznačuje kategorie bandity? (4) Jaké dvojice protikladů se objevují v příběhu o Samsonovi? (Připomíná vám to něco z minulého semestru?) (5) V čem je Samsonovo zrození typickým zrozením hrdiny a jak ovlivňuje jeho další život? (jak jsou popsáni jeho rodiče, jak se vyrovnávají se zprávou o jeho narození…?) (6) Jak autorka vysvětluje přehlížení všech aspektů nazírského slibu, krom neholení vlasů, které je pro příběh klíčové? (7) V jakém smyslu je Samson prostředníkem mezi kulturou a přírodou? (8) Bojuje Samson proti kultuře (popřípadě jaké)? (9) Co nakonec Samsona porazí/spoutá? (10) Jak se pojí Samsonovy vlasy s jeho sexualitou? (11) Jaký má Samson vztah k ženám a čím se jeho vztahy vyznačují? (12) Proč se Samson s filištíny/filištínskými ženami opětovaně stýká, i když jsou vztahy vždy neúspěšné? (13) Jak Samson, díky svému tricksterství, dokáže vítězit nad nepřáteli? (14) Zpět k banditovi: Je sociální bandita tricksterská postava? Zkuste najít další příklady sociálních banditů. (15) Je podle vás, po přečtení článku, Samson trickster?[patronát: Barbora] 3.3. Judaismus (Kniha Jonáš)A) Přečtěte si knihu Jonáš v libovolném překladu (má to 4 krátké kapitoly, to dáte).Návrhy, pro ty, kdo by nevěděli kam:Bible 21: https://onlineb21.bible21.cz/bible.php?kniha=jonasČEP: http://www.biblenet.cz/b/Jonah/1Bible kralická: http://bible.cz/public/kapitola.phtml?tema=1&kniha=39&hlava=80&kapitola=2915&minKapitola=2918&preference=a zkuste si vypsat 3-7 míst, která vám přijdou potenciálně humorná

B) Přečtěte si článek Willie S. van Heerden. „Humour and the Interpretation of the Book of Jonah.“ Old Testament Essays 5.3 (January 1, 1992): 389–401 (v SiSu)Obecnější dotazy:a. Jak rozumíte různým typům nesrovnalostí, které autor rozlišuje, a jak se k tomu má rozlišení na ironii a humor?b. Jaké různé nesrovnalosti autor (postupně) v knize identifikuje? Které vám přijdou přesvědčivé a zajímavé, a které spíš ne?C) Přečtěte si můj pokus o doplnění Heerdena ("humor v jonášovi"; je to sepsáno trochu narychlo, tak omluvte zbytečné chyby)

[patronát: Janek] 10.3. Židovský humor (Holokaust)Avinoam Patt. “‘Laughter through Tears’: Jewish Humor in the Aftermath of the Holocaust.” In A Club of Their Own: Jewish Humorists and the Contemporary World, edited by Eli Lederhendler and Gabriel N. Finder, Oxford Scholarship Online, 2016.

Začněte prosím tím, že si odpovíte na následující otázky:1) Znáte nějaké vtipy na téma Židé a Holocaust?  Společně si jich můžeme pár stručně rozebrat, čeho se týkají či na co odkazují.2) Považujete takové vtipy za nutně antisemitské?  Zkuste si prosím zcela seriózně odpovědět na otázku, zda vám podobné vtipy přijdou vtipné.3) Je podle vás myslitelné, aby podobné vtipy vymýšleli nebo vyprávěli Židé?4) Je podle vás humor přijatelný jako možný způsob, jak se vyrovnat s traumatem? Uvažovali jsme tento důvod jako možnou motivaci pro humor v minulém semestru?Otázky k textu:5) Souhlasíte s Elliottem Oringem?  A co s Chayou Ostrowerem?6) Chcete něco dodat k anekdotě o čtení Der Stürmer? Jak na vás působila?7) Proč je podle vás Hitler přirovnáván k Hamanovi? (A kdo byl Haman?)8) Spatřujete nějaký rozdíl mezi humorem během války a po ní? Jaký?9) Přečtěte si původní hebrejskou Dayenu (najdete třeba i na wikipedii) a porovnejte ji s verzí v textu. Další otázky na zamyšlení, vhodné na informační přípravu předhodinou:10) Znáte nějaké židovské divadlo nebo dramatika, který by se věnoval tematice koncentračních táborů či perzekuce Židů za druhé světové války? Nebo film z pohledu Židů?11) Napadá vás nějaký jiný příklad, kdy se lidé pod perzekucí takto bavili? Kdy kvetl humor pod útlakem nebo přímo na prknech šibenice?12) Jak se za války bavili ostatní národy, zejména Němci? Znáte nějaké válečné anekdoty ostatních     národů, kromě Židů?

[patronát: Zuzana] 17.3. EnšpíglAlbrecht Classen. „Laughter as the Ultimate Epistemological Vehicle in the Hands of Till Eulenspiegel.“ Neophilologus: An International Journal of Modern and Mediaeval Language and Literature 92.3 (2008): 471–489.[patronát: Marie] 24.3. Šintó (Ame no Uzume a ženské postavy)Navrhovaný postup:Doporučuji začít s Grapardem, poté mýty. Další hodinu pak přečteme Aoyamu. Pořadí otázek neodpovídá pořadí textů. V příloze je český a dva anglické překlady Kojiki a anglický překlad Nihongi, ve kterém jsou šedě zvýrazněné mýty, v nichž vystupuje Ame no Uzume, ostatní jsou další verze mýtu o jeskyni, ve kterých se Ame no Uzume nevyskytuje, alternativní verze sestupu božského vnuka byly kvůli množství vynechány

Grapard, Allan G. ‘Visions of Excess and Excesses of Vision: Women and Transgression in Japanese Myth’. Japanese Journal of Religious Studies 18, no. 1 (1991): 3–23.

Primární texty:Aston, William George, trans. Nihongi: Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D. 697. 1. London: Japan Society of London., 1896. [p. 40-51, 76-79]Fiala, Karel, and Denisa Vostrá, trans. Kodžiki: kronika dávného Japonska. Praha: ExOriente, 2012. [p. 63-73, 112-117]Heldt, Gustav, trans. The Kojiki: An Account of Ancient Matters. New York: Columbia University Press, 2014Philippi, Donald L., trans. Kojiki. Princeton, N.J.: Princeton University Press and Tokyo: University of Tokyo Press, 1968. [p. 79-86, 137-143]Otázky:1)    Přečtěte mýty s Ame no Uzume. Myslíte, že má tricksterský potenciál? 2)    Poznamenejte si rozdíly v překladech (Kojiki) a ve různých verzích (Nihongi), jak je popisováno její performance a její chování.3)    Jak je Ame no Uzume označována a jak je její jméno překládáno (využijte také poznámky pod čarou v textech). Přispívá to nějak k jejímu obrazu jako trickstera?4)    Jaké hranice Ame no Uzume překračuje nebo napomáhá překračovat?5)    Jak se Ame no Uzume vymyká chování ostatních bohyň (Amaterasu, Izanami, Toyotama) a jak je ovlivněna (mužským) pohledem? 6)    Řekli byste, že Ame no Uzume svým konáním řád ustanovuje nebo převrací/stojí proti němu? A jakým způsobem?7)    Co dělá smích v mýtu o jeskyni, kde Ame no Uzume rozesmává, a co dělá, když se směje Ame no Uzume v mýtu o sestupu? Vidíte nějaké rozdíly a podobnosti?8)    Porovnejte Tsurumiho charakteristiky Ame no Uzume s tím, co jsme si říkali v zimním semestru o ženských tricksterských postavách? Myslíte, že by Tsurumiho charakteristiky mohly fungovat podobně jako Apteho?

[patronát: Tereza] 31.3. Šintó (Ame no Uzume a ženské postavy)Aoyama, Tomoko. ‘Ame No Uzume Crosses Boundaries’. In Diva Nation: Female Icons from Japanese Cultural History, edited by Laura Miller and Rebecca Copeland, 34–50. Oakland, CA United States: University of California Press, 2018. [p.34-50]

+ otázky z minulé hodiny[patronát: Tereza] 7.4. Japonská erotická groteska

Tento týden zůstaneme v Japonsku, ale přesuneme se do současnosti, k tradici japonského animovaného filmu. Podobně jako je hodně symbolicky divoký materiál v Kodžiki a Nihongi, hodně divoký je i obsah následujícího filmu (https://ulozto.cz/file/cCitF4dMFMeh/midori-shojo-tsubaki-1992-mkv). Veronika přidala následující trigger warning: explicitní erotické scény, všemožné násilí včetně sexuálního, týrání zvířat (o zem rozmáznuté štěně), bizarní fyzické deformace a mutace, hmyz a hlodavci zalézající do tělesných otvorů, ponižování. Taky se tam mihne olizování oční bulvy, skoro to není vidět a je to mžik, ale kdyby byl někdo citlivější na oči...

Diskuze nad filmem bude doplněna ještě četbou článku: Elizabeth Tinsley. “The Composition of Decomposition: The Kusōzu Images of Matsui Fuyuko and Itō Seiu, and Buddhism in Erotic Grotesque Modernity.” Journal of Asian Humanities at Kyushu University 2 (Spring) (2017): 15–45.

Jak postupovat:Co se týče článku „Composition of decomposition“ – jsem si vědoma, že první část je

Annotation

Cotinuation of the seminar from previous semester, this time focusing on specific topics defined by students themselves during the first meeting.