Charles Explorer logo
🇬🇧

Hero's Quest in Myth and Folktale

Class at Faculty of Arts |
ARL100353

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

XX

Úvodní hodina, představení studentů a tématu, rozdání prvních úkolů.  

XX

Otto Rank: Zrození hrdiny

Referát k Rankově výkladovému postupu: XY

Jak vysvětluje širokou rozšířenost motivu? (Jaké vás napadají obecně možnosti vysvětlení rozšířenosti motivů?) Jaké jiné teorie byly v jeho době populární a jak se proti nim vymezuje? 

Co je podle Ranka "skutečný obsah" hrdinského příběhu? "o čem" je?Jaké formy nabývá erotický vztah syna s matkou? Dcery s otcem? Jak vysvětluje "panenskou matku"? Příklady výkladu pomocí opaku? (hození do vody = narození) Proč tohle psychoanalytikové dělají? Prostí rodiče a královský pár: proč tento splitting? Co případ Mojžíše (má to naopak), a další výjimky?Jak vykládá příběh o Kýrovi? (strukturální paralely)Jaké postavy se skrývají za mnohostí postav? Co si myslíte, že tenhle výklad dělá? Jaká jsou jeho pozitiva? K čemu je dobrý?Souvislost s duševními poruchami?

XX

Otto Rank: pokračování - viz program předchozí hodiny.

XX

Referát k výkladovému postupu lorda Raglana: XX

Historický výklad mýtu: znáte nějaký příklad? Kdy se někdo snaží nacházet "historické jádro"? (Artuš, Trója, Ásové z Ásie) Naturmytologický výklad - příklady? Jak kritizuje pojetí "primitivního filosofa"? Co je podle něj mýtus? Jak je to s pohádkami? Problém pohádky s ogrem: jaké navrhuje varianty výkladu její všudypřítomnosti? Napadají vás jiné? Co si myslíte o jeho argumentaci? Jak vypadá podle něj základní rituální vzorec?

XX

Raglan - příklady a diskuze

Referát výkladu o Ježíšovi-hrdinovi: XX

Diskuze

XX

Jungův Hrdina, formou referátů:

Referát: Hrdina a archetyp matky: XX

Referát: Fenomenologie ducha v pohádkách: XX

Diskuze nad textem od Stanislava Komárka

XX

Referát o Proppově Morfologii Pohádky: XX

Diskuze a příklady

XX

Asijští hrdinové/hrdinky: XX

Segal, Robert A. Stručný úvod do teorie mýtu. Praha: ExOriente, 2017, s. 87-94, 95-101, 105-110. 

Campbell, Joseph. Tisíc tváří hrdiny. Praha: Argo, 2017, s. 17-33, 37-50, 209-210 (pouze "graf" a jeho popis).

XX

Campbell, referát (půlka knížky): XX

Campbell, referát (půlka knížky): XX

První kapitola z Gouxe (str. 5-24)

XX

Goux, referát: XX

Goux 2-4 (s. 25-81)

Do shrnutí pište hlavní myšlenky a vaše nápady k tomu, nemusíte tentokrát hledat příklady, spíš se nad textem zamyslete.

XX

Heroine's Quest

Referát z Frankelové: XX

Referát z Murdockové: XX

Na hodinu si připravte příklady ženských příběhů, segmentujte je na motivy a struktury a kontrastujte s mužskými příběhy.

XX

Pokračování příběhu hrdinky

Četba článku o Deirdriu

Otázky k četbě: 

Jak zhodnocuje předchozí bádání k tématu hrdinského mýtu? Dozvěděli jste se něco nového? Jaké otázky diskutuje ve spojení se zrozením hrdiny a dalšími fázemi? V čem se od sebe tradiční interpreti zde liší? Jaké významné symbolické motivy se objevují v životopise Deirdriu? Všimnete si nějakých transformací známých motivů? Kterému známému mýtu je příběh o Deirdriu podobný a v čem? Jaké role mají ženy podle autorky v hrdinských mýtech? Proč podle některých autorů ženy nemají "stories of their own"? Co si o tom myslíte? Jak je to s ženským vzorcem podle Coline Covington? A jak vidí ženský vzorec Ann Jezewski? K jakému dochází závěru Anna Pagé?

Referát: XX

Závěry

Srovnání vzorců: XX

Kronikářské zhodnocení a kritika (děti, vaničky atd.): XX

...

...

+ provedeme závěrečné setkání osobně někde v parku pod stromy... nebo v hospodě na zahrádce :-)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se bude věnovat tématu "hrdinského vzorce" v mýtu a pohádce. Již ranní badatelé v oblasti antropologie, psychologie a religionistiky si povšimli, že hrdinské příběhy, ať již v pohádce, legendě, nebo mýtu, mají časté opakující se motivy a struktury.

Na semináři budeme číst texty těchto klasiků zhruba v historickém pořadí (Otto Rank, lord Raglan, Carl Gustav Jung, Joseph Campbell, Vladimir Propp, Bruno Bettelheim, Alan Dundes, Algirdas Greimas) a hledat k jejich koncepcím jednak ilustrativní příklady a jednak prozkoumávat limity jejich modelů. Studium hrdinského vzorce je zajímavé v tom, že se v něm potkává antropologie, psychologie, religionistika, folkloristika, naratologie a sémiotika, jedná se tedy o skutečně interdisciplinární téma.

Na semináři hrdinský vzorec budeme systematicky spojovat s tématem iniciace, iniciačního rituálu a mýtu a tudíž se seznámíme (nebo si osvěžíme) klasiky: Arnold van Gennep, Mircea Eliade, Victor Turner. Vedle hrdinských vzorců v mytologii a epice nás bude zajímat i jejich přítomnost v moderní popkultuře - žánrech fantasy, sci-fi, komixu apod.