Charles Explorer logo
🇬🇧

Religion and its Transformations in Postsecular Age

Class at Faculty of Arts |
ARL100355

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Proměny náboženství v postsekulární době dějinné proměny náboženství vitalita a dynamika náboženství, změny paradigmat, cykly krizí a obnov náboženství jako antropologická a kulturní konstanta? (funkcionální pojetí) náboženství zde a nyní:konglomerát judeo-křesťanství, sekulární modernity a postmoderní spirituality; fenomén „nones“

„náboženství“ jako jev v rámci modernity (plod fragmentizace kultury) náboženství premoderní, moderní a postmoderní

Terminologická vyjasnění: náboženství /víra/ spiritualita/ křesťanství religion-confessio-pietas faith x belief /fides qua, fides quae/ emuna a pistis víra a spiritualita fenomén víry – vznik a dějiny

Náboženství ve veřejném životě

Privatizace a deprivatizace

Pluralita, globalizace, mezináboženské vztahy fundamentalismus – fanatismus - násilí

Náboženství jako identitární politické ideologie

Obrat k spiritualitě

Vztah spirituality, náboženství, víry.. postmoderní spiritualita nones SBNR ateistická spiritualita

Teologický obrat v postmoderní filozofii mystika jako korektiv metafyziky negativní a apofatická teologie alternativy metafyziky - existenciální pojetí víry předchůdci: Kierkegaard, Nietzsche současná postmoderní filozofie náboženství anateismus

Požadavky k atestu: aktivní účast na semináři esej cca 1.500 slov na jedno z témat, vycházející z kritické reflexe alespoň jedné z doporučených knih: k tématu sekularizace:

Beck U., Vlastní Bůh

Davieová: Vyjímečný případ Evropa

Berger: Posvátný baldachýn

Štech(ed): Náboženství a sekularita

Náboženství jako politické ideologie, mezináboženské vztahy

Keppel, Boží pomsta

Jüptner, Civilní náboženství

Volf Odmítnout nebo obejmout?

Červenková: Etika mezikulturního a mezináboženského dialogu

Juergensmeyer, Teror v mysli Boží

Spiritualita, ateismus, postmoderní filozofie náboženství

Rorty -Vattimo, Budoucnost náboženství

Derrida, Víra a vědění

Halík, Chci, abys byl

Sponseville, Duch ateismu