Charles Explorer logo
🇬🇧

Journeys to Other World in Old Norse and Old Irish Myths

Class at Faculty of Arts |
ARL100360

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Prozatímní sylabus:

1. Úvodní hodina .

2.  Skírniho cesta Píseň o Fjölsvinnovi Píseň o Sigrdrífě .

3.  Píseň o Hymim Cesta k Útgardskému Lokimu .

4.  Příběh o Thorsteinu Boejarmagnovi .

5. - Interpretační článek k mýtu o Thorsteinu Boejarmagnovi (B.K. Martin) Thórova výprava ke Geirrödovi .

6. - Interpretační článek k mýtu o Geirrödovi (Margaret Clunies Ross) Doprovodné otázky: Jaké článek představuje starší výklady? Jak autorka vykládá symbol řeky Vimur? Jak vykládá úlohu jeřábu v rámci iniciačního procesu? Na jakých místech dochází podle MCR k převrácení rolí? Jak analyzuje motiv sezení/stání a vyvýšení?  Jak je to tedy s Thorovou ozbrojeností? Má nějakou zbraň nebo nemá a jaká je její povaha?  Co je hlavní závěrečná teze autorky? Jak se k ní stavíte?  Přečíst: Příběh Hervary ze Ságy o Hervaře

7. - Kapitola "Gudmundr, mohylové plameny a Jiný svět" Doprovodné otázky: Jaké charakteristiky má Jiný svět transkulturně? Kde/kdy bývá lokalizován? Znáte nějaké příklady Jiného světa, které nejsou uváděny v textu? Co víme o Guðmundovi a o jeho říši? Liší se nějak povaha Guðmunda napříč prameny? Co se zdá, že jsou konstantní rysy, pokud jde o jeho zemi? Jak vypadá základní rozvrh staroseverské kosmologie? Co z toho plyne pro konstrukci mytických příběhů? Jak se mění zhodnocení Jiného světa u endocentrický a exocentrických náboženství? Mohli byste to ilustrovat nějakými příklady? (ať již z textu nebo mimo něj) Jaké motivy převrácení/inverze už nyní dokážete nashromáždit z doposud přečtených výprav do Jiného světa? U kterých hrdinů/hrdinek se mění co? Jak jsou strukturované thórovské cesty do Jiných světů? Kolik hlavních bariér se tam obvykle překonává? Co leží mezi nimi? Jaké jsou symbolické aspekty vztahu hosta a hostitele? V čem spočívá jejich ambivalence? Jaké rituály jsou spjaté s mohylami na starém Severu? Proč jsou mohyly místem kontaktu s Jiným světem? Jak vypadá typická výprava do mohyly podle staroseverských ság? Co všechno může být z mohyly získáno? Co přichází z mohyly? Jak se vyjevuje ambivalence obyvatele mohyly? Jaká jsou možná řešení jeho dvojakosti? Přečíst: Branova plavba

8. Branova plavba Plavba Mael Duinova Saxo: Hadingova cesta do podsvětí (i.8.14, s. 65-67) .

9. Baile na Scáil Echtra Condla / Výprava Conly https://archive.org/details/oldcelticromanc00joycgoog/page/n130/mode/2up?view=theater .

10. První větev Mabinogi .

11. Ódinova výprava za medovinou básnictví  .

12.  Závěrečná diskuze ----------------------------------------- Serglige Con CulainnSaxo Grammaticus: Geruthus & Utgarthilocus (viii.14.1 - viii.15.9, s. 599-619)

Annotation

In this seminar we will read together a number of specific primary texts (in English or Czech translation) from Old Irish and Old Norse literature. What these texts will have in common is both their legendary or mythological character and the fact that they will be about the heroes' journeys into mythical, magical, dangerous and alien otherworlds.

On the one hand, we will observe intersections and similarities - recurring motifs of overcoming obstacles, the heroes' trials, the symbolism of death and rebirth, etc. - but we will also note characteristic differences, not only between the two chosen language areas, but also depending on the character of the hero, the genre, etc. In our examination, we will be interested in the physical and spatial symbolism in the stories, the transformations into animals, the roles of the elements and the relationship to mythic cosmology and religious institutions, as well as questions of the relationship to ritual, especially initiation rituals.

The seminar should enable students both to become acquainted with a range of fascinating primary sources from two selected cultures and to learn to analyze these stories from several narratological and religious studies perspectives, that is, to apply existing theories to the material and to explore whether they are useful and what they can help uncover.