Charles Explorer logo
🇬🇧

Buddhism and Politics

Class at Faculty of Arts |
ARL100361

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je seznámit se s různými formami interakce mezi tradicemi buddhismu a politikou. Budeme se zabývat otázkami vztahu buddhistické obce a státu, vlivem buddhistického světonázoru na společnost, společenské uspořádání a správu státu.

Dotkneme se tradičních předsudků a paradoxů: násilí, válka, nacionalismus. V první části kurzu se budeme věnovat premoderním příkladům z různých buddhistických areálů.

V druhé části se budeme věnovat moderním a aktuálním otázkám.