Charles Explorer logo
🇬🇧

Egyptian Religion: A Semirar II

Class at Faculty of Arts |
ARL100362

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

23.2.  Odpadá

úkol na 2.3. (odevzdat do SIS do 28.2.): přečtěte si příběh O princi, jemuž byl předurčen osud (verze 1, verze 2). Následně se pokuste v textu identifikovat některé motivy, konstelace anebo i jednotlivosti, jež Vám přijdou známé, s nimiž jste se mohli např. setkat minulý semestr v přednáškách a v rámci semináře k egy. náb. I. Své nápady sepište (stačí body, asociace, nemusí být souvislý narativ) a nahrajte do SIS (přes funkci "Studijní mezivýsledky") anebo mi to pošlete mailem, pokud byste byli úplně ztracení (zejm. se týká těch, kteří neabsolvovali TRP I nebo nejsou s touto funkcionalitou SIS seznámeni). 2.3.    Probereme Vámi idenifikované motivy/struktury/příběhové paralely, tj. obsahový a strukturní brainstroming. Průběžně zároveň přemýšlejte o případných motivech, jež byste chtěli samostatně pojednat formou referátu v průběhu semestru (téma budeme následně společně upřesňovat + v průběhu semestru a před prezentací provedete na téma rešerši).

úkol na 9.3. (není třeba nic odevzdávat písemně): projděte si návrh srovnání struktury příběhu O princi a O dvou bratrech (dodám až po našem brainstormingu, abyste nebyli ovlivnění). Postupně si projdeme celou strukturu – jde mi primárně o to, zda Vám textově kritická argumentace v mém textu přijde přesvědčivá, případně kde vidíte nekonzistentnosti; těším se, že spolu přijdeme na některé souvislosti, jež mi třeba unikly. 9.3.    Odpadá

Tuto týdenní proluku využijete k tomu, že si vyberete témata svých referátů a uděláte si krátkou rešerši. Vybírat si můžete z následujících témat (případně mi můžete navrhnout vlastní): 1) Náb. symbolika: psa (psovitých šelem) [2x]2) Náb. symbolika: hada [2x]3) Náb. symbolika: krokodýla [2x]4) Vztah Egypta a oblasti Blízkého východu v Nové říši [2x]5) Hathor (zejm. její role Oka Reova), resp. staroegyptské bohyně obecně [2x]

Ohledně tématu svého referátu se rozhodněte do této středy a vepište svou volbu do SIS přes "Studijní mezivýsledky" (založil jsem ve Vašich profilech kolonku). Každé z témat si mohou vzít dva z Vás – pravděpodobnost, že se budete obsahově úplně překrývat není velká, resp. bude zajímavé sledovat, jak totéž téma zpracují dva různí lidé. Pokud byste chtěli téma, jež není na seznamu výše, napište mi.

Rešerše budete provádět v rámci placené databáze Online Egyptological Bibliography (OEB). Přístup je standardně přes FF (tj. přes Vás login) jako do všech jiných placených databází (Knihovna>Portál elektronických zdrojů>OEB; https://ezdroje.cuni.cz/prehled/?lang=cs#c79). Výhoda této databáze je v tom, že zároveň většina záznamů má rovnou i anotace – tj. čtěte je, abyste zjistili, zda je pro Vás text relevantní nebo zajímavý anebo zda název pouze mate. Rešerši proveďte do úterý 15.3. a pošlete mi ji (viz níže) do 13:00.

Výsledkem rešerše by mělo být cca 10–15 položek, z nichž následně společně (na hodině 16.3.) vybereme ekvivalent cca 50–60 stran textu (buď jedna kniha nebo několik článků), z nichž sestavíte svůj referát. Nejjednodušší bude, když mi v Zoteru nasdílíte složku s výsledky svého hledání/pošlete mi seznam mailem.

Shrnutí:1) Do této středy (9.3.) si vyberete téma referátu a napíšete ho do SIS (modul "Studijní mezivýsledky")2) Do nadcházejícího úterý 15.3. do 13:00 sestavíte kraťoučkou rešerši (10–15 položek) – tu mi nasdílíte přes Zotero anebo pošlete mailem3) Ve středu příští týden (16.3.) si následně společně definujeme témata Vašich rešerší 16.3.

Rozdělení referátů; Epizoda A; pokračování v četbe (Epizody B + C). 23.3.

Epizody B + C; pokračování v četbě

Patronát: Veronika C.

Referát: Hana R.: Marwan Kilani, “Between Geographical Imaginary and Geographical Reality: Byblos and the Limits of the World in the 18th Dynasty,” in Current Research in Egyptology 2015: Proceedings of the Sixteenth Annual Symposium. University of Oxford, United Kingdom (15–18 April 2015), ed. Christelle Alvarez et al. (Oxford– Philadelphia: Oxbow Books, 2016), 74–87 30.3. ONLINE (výpadek dodávky vody)

Dokončíme analýzu Epizody B + C; pokračování v četbě

Referát: Tomáš S.: Terence DuQuesne, Jackal at the Shaman’s Gate: A Study of Anubis Lord of Ro-Setawe., vol. 3, Oxfordshire Communications in Egyptology (Thame: Darengo, 1991), s. 9–26. patronát: Veronika C. 6.4.

Abychom dokázali vyložit interakci mezi hrdinou a Náčelníkem Naharinu a jejich vztahem k tématu legitimity, musíme si objasnit, jaké v Egyptě existovaly legitimizační strategie pro nástup do královského úřadu. Budeme číst následující text (nemusíte ho číst celý, pouze s. 199–211, 219–221, 224): Martin Pehal, “New Kingdom Royal Succession Strategies and Their Possible Old Kingdom Antecedents,” in The Rise and Development of the Solar Cult and Architecture in Ancient Egypt, ed. Massimiliano Nuzzolo and Jaromír Krejčí (Wiesbaden: Harrassowitz, 2021), 199–233.

Zde jsou návodné otázky, jež se pokuste si všichni na základě textu zodpovědět. Diskuze bude strukturována podle nich. s. 199–211:1) Jaké jsou tři základní principy spojené s funkcí faraona? 2) V čem spočívá koncepce dvojího těla panovníka a jak souvisí s ústředním paradoxem královského úřadu? 3) Jaký typ následnické strategie egyptský symbolický systém zdůrazňoval? 4) Jakým způsobem je patrilineární, bio-genealogický model komplikovaný termínem sen? 5) V čem spočívala „kulturní bratrovražda“ a jaký paradox z existence tohoto mechanismu vyplývá? 6) V čem spočívá poziční následnictví a jak ho aplikovali staří Egypťané? 7) Jakým způsobem tato aplikace souvisí s paradoxem dvojitého panovníkova těla a kulturní bratrovraždou? 8) V jakém smyslu se mohl stát legitimním panovníkem i úplný „cizinec“ a jakým způsobem je tento princip zpracován ve Sporu Hora se Sutechem?s. 219–221:9) Jakých pět základních typů následnických strategií text článku identifikuje? 10)  Jak se mají k základní analytické opozici bio-genealogické × kulturní následnictví?s. 224:11) V čem spočívá fluidní charakter staroegyptských legitimizačních strategií a co z toho plyne pro naše bádání?

Referát: Ema P.

Patronát: Petr N. 13.4.

Na úvod si připomeneme legitimizační strategie z předešlého textu ("Conclusion"). Podíváme se prizmatem těchto nových informací na analýzu Epizod D–F (nový soubor).

Referát: Petr N. (Darnell, John Coleman, The apotropaic goddess in the eye, Studien zur Altägyptischen Kultur 24 (1997): 35-48.)

Patronát: Hana R. 20.4.

Přečtěte si analýzu zbytku příběhu, tedy epizod G–I + J (pak je text už zničený). Bude to úvod k obsáhlejší analýze jednotlivých zvířecích postav (viz komentář a nahraný text v hodině 27.4.).

Referát 1: Veronika W.: Hollis, Susan Tower, Five Egyptian goddesses: their possible beginnings, actions, and relationships in the third millennium BCE, London: Bloomsbury Academic, 2019, p. 31–53.Referát 2: Barbora S.: Amr Gaber, “A Guardian Snake Deity Called Heneb Revealed.,” Studien Zur Altägyptischen Kultur 46 (2017): 39–53.

Patronát:  27.4. Odpadá (zahran

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V rámci semináře budeme analyzovat známý novoříšský narativ – "O princi, jemuž byl předurčen osud" (Doomed Prince). Součástí budou i referáty na zvolená témata.

During the seminar we will be analysing the well-known New-Kingdom narrative the "Doomed Prince". Students are expected to prepare short presentations and actively participate in the creative process.