Charles Explorer logo
🇬🇧

Current Issues in Religious Studies II

Class at Faculty of Arts |
ARL100372

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Na první hodině 21. 2. všichni účastníci nahlásí svá témata a rozdělí si mezi sebou termíny. Pokud z nějakého důvodu nemůžete na první hodinu dorazit, nahlašte nám téma a datum prezentace emailem.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je určen pro studenty religionistiky druhého ročníku a navazuje na předmět Aktuální religionistické otázky I. V rámci předmětu se budeme soustředit na výběr témat k bakalářským pracím.

Každý z účastníků si zkušebně nějaké téma navrhne, představí ho ostatním k diskusi. Cílem je si osvojit principy vhodného výběru témat, pochopit, jaké parametry by mělo vhodné téma splňovat, a jaké typy témat jsou naopak pro bakalářskou práci nereálné (např. příliš náročné na zpracování).

Seminář se bude konat současně s bakalářským seminářem, což bude mít výhodu v tom, že zároveň uvidíme prezentace starších studentů, kteří již bakalářské práce píší.