Charles Explorer logo
🇬🇧

Typology of Faith from the Perspective of Psychology and Fiction

Class at Faculty of Arts |
ARL100376

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Psychologové náboženství (W. James, C.G. Jung,V. Frankl, E. Fromm, E. Erikson, G. Allport) a psychologii blízcí filozofové (Nietzsche, Kiekegaard, Buber) rozeznávají určité psychologické typy religiozity. Pokusíme se aplikovat různé typologie při interpretaci literárních děl, líčících náboženské postoje a jednání románových postav (v ukázkách z děl autorů jako F. M. Dostojevskij, H. Hesse, G. Green, F. Mauriac, G. Bernanos, K. Endo aj.).

Některé texty probereme přímo na semináři, jiné mohou posluchači samostatně rozebrat v esejích, které budou podmínkou pro atest.