Charles Explorer logo
🇬🇧

Cosmic Prison Break: Gnostic Films

Class at Faculty of Arts |
ARL100377

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus:  15.2. - výuka začne až následující týden, tato hodina odpadá

Zatím čtěte "The Apocryphon of John" (The Nag Hammadi Library, s. 64-73; hlavních cca 20 kosmologických motivů shrňte do souboru, který nahrajete do SIS do 19.2)

Přečtěte si také Fryderyk Kwiatkowski: About the Concept of Gnosticism in Fiction Studies, na hodině 22.2. budeme diskutovat, jak tedy gnosticismus pro naše účely definovat, mějte rozmyšlené, co vám článek v tomto směru dal. 

... 22.2. - toto první setkání bude online ( https://cesnet.zoom.us/j/2091256958 ), téma GNOSTICISMUS

Tématem setkání bude úvod do semináře, představení účastníků a diskuze nad dvěma přečtenými texty. Uděláme kolečko kdy se každý z účastníků vyjádří k přečteným textům a společně sestavíme hlavní rysy gnosticismu.

Na následující hodinu: shlédněte film Truman Show a do SISu nahrajte do 28.2. 12:00 v bodech hlavní rysy filmu proč zapadá, ale také proč nezapadá do škatulky "gnostický", plus co vás na něm zaujalo mimo škatulky.

Přečtěte si také Simone Knox: Truman Show inside out, na hodině 1.3. ho budeme diskutovat. Přečtěte si ho ale až poté, co film shlédnete a zapíšete si své poznámky! Do té doby si film nespoilujte!

- 27.2. se bude Truman Show promítat v Religionistickém filmovém klubu, tak na něj prostě doražte

Naše prozatímní rysy:

- pochybnost o realitě- tělo jako vězení- manipulátor reality- agenti systému (slouží manipulátorovi)- osvobození skrz poznání (moment probuzení)- esoterní učitel (mentor)- dualita světů a přechod mezi nimi- realita má několik vrstev- dualita dobro/světlo a zlo/temnota- ženský element narušující řád

... 1.3. toto setkání už bude osobně ve třídě, téma TRUMAN SHOW

Diskuze nad vašimi postřehy.

Na příští hodinu: Shlédněte The Matrix a do SISu nahrajte do 6.3. 12:00 v bodech hlavní rysy filmu proč zapadá, ale také proč nezapadá do škatulky "gnostický", plus co vás na něm zaujalo mimo škatulky.

Přečtěte si článek Michael Kaler: Neo-Gnosticism at the Movies a připravte si odpovědi na otázky: Jak Kaler definuje gnosticismus? Jak vysvětluje příčiny popularity tématu v dané době? V čem se současné filmy naopak od gnosticismu liší? A proč? 

... 8.3. téma THE MATRIX

Diskuze nad filmem a nad četbou článku od M. Kalera. 

Na příští hodinu: Shlédněte Dark City a do SISu nahrajte do 14.3. 12:00 v bodech hlavní rysy filmu proč zapadá, ale také proč nezapadá do škatulky "gnostický", plus co vás na něm zaujalo mimo škatulky.

- 13.3. se bude Dark City promítat v Religionistickém filmovém klubu, tak na něj prostě doražte

Další formulace styčných bodů:

- existují dva světy, jeden je vyšší, reálnější, druhý iluzorní- obyčejní lidé žijí v nevědomosti- lidé jsou exploatováni systémem- obyčejný život je založený na iluzi nebo klamu- obyčejný svět funguje jako vězení- existuje demiurg, stvořitel nebo ředitel systému- existují agenti systému- demiurg a jeho agenti jsou buď zlovolní, nevědomí, nelegitimní nebo nemorální- moment probuzení je zásadním bodem obratu- je možné opustit sekundární svět a vstoupit do primárního- existuje malá skupina těch, kteří prohlédli (mentor)

... 15.3. téma DARK CITY

Diskuze nad filmem Dark City a vašemi postřehy

Na příští hodinu: Shlédněte Pleasantville a do SISu nahrajte do 20.3. 12:00 v bodech hlavní rysy filmu proč zapadá, ale také proč nezapadá do škatulky "gnostický", plus co vás na něm zaujalo mimo škatulky.

Přečtěte si článek Fryderyk Kwiatkowski: Sophia Dark City. Otázky: Které konkrétní symboly ve filmu lze číst gnosticky? Kdo je podle Kwiatkowskiho Spasitel? A kdo plní roli Sofie? V čem se podle Kwiatkowskiho Dark City od klasické gnoze liší? 

... 22.3. téma PLEASANTVILLE

Diskuze nad filmem Pleasantville a vašemi postřehy, v druhé polovině semináře se vrátíme k Dark City a probereme článek o Sofii. 

Na příští hodinu: Shlédněte The Village a do SISu nahrajte do 27.3. 12:00 v bodech sledujte podobnosti s předchozími filmy na rovině strukturální, použitých symbolů, elementů, zhodnoťte co je na něm gnostického, plus co vás na něm zaujalo mimo škatulky. K souboru také připište svoje postřehy k článku o Pleasantville - viz níže:

Přečtěte si článek Fryderyk Kwiatkowski: Gnostic Hollywood Dark City Pleasantville ("Eric Voegelin and Gnostic Hollywood"). 

... 29.3. téma THE VILLAGE

Diskuze nad filmem The Village a vašemi postřehy; na hodině se ještě vrátíme k Pleasantville v podobě diskuze nad článkem.

Na příští hodinu: Shlédněte The City of Ember a do SISu nahrajte do 3.4. 12:00 v bodech sledujte podobnosti s předchozími filmy na rovině strukturální, použitých symbolů, elementů, zhodnoťte co je na něm gnostického, plus co vás na něm zaujalo mimo škatulky.

... 5.4. téma THE CITY OF EMBER

Diskuze nad filmem The City of Ember a vašemi postřehy.

Na příští hodinu: Shlédněte The Island a do SISu nahrajte do 10.4. 12:00 v bodech sledujte podobnosti s předchozími filmy na rovině strukturální, použitých symbolů, elementů, zhodnoťte co je na něm gnostického, plus co vás na něm zaujalo mimo škatulky.

... 12.4. téma THE ISLAND

Diskuze nad filmem The Island a vašemi postřehy.

Na příští hodinu: Shlédněte The Others a do SISu nahrajte do 17.4. 12:00 v bodech sledujte podobnosti s předchozími filmy na rovině strukturální, použitých symbolů, elementů, zhodnoťte co je na něm gnostického, plus co vás na něm zaujalo mimo škatulky. Teprve po zapsání poznámek čtěte článek a z něj vytáhněte tři důležité postřehy. 

Přečtěte si také článek Fryderyk Kwiatkowski: The Others. Pozor! Článek čtěte až poté, co film shlédnete a zapíšete si vlastní poznámky! 

... 19.4. téma THE OTHERS

Diskuze nad filmem The Others a vašemi postřehy. Budeme také diskutovat článek od Kwiatkowského.

Na příští hodinu: Shlédněte Free Guy a do SISu nahrajte do 24.4. 12:00 v bodech sledujte podobnosti s předchozími filmy na rovině strukturální, použitých symbolů, elementů, zhodnoťte co je na něm gnostického, plus co vás na něm zaujalo mimo škatulky.

... 26.4. téma FREE GUY

Na příští hodinu: Rozdělíme si mezi studenty shlédnutí nevýznamnějších dystopických filmů: Alphaville, Running Man, Total Recall, Equilibrium, Gattaca, Logan's Run, Brazil, Fahrenheit 451, 1984...

... 3.5. téma Gnostické filmy a dystopické filmy

Diskuze nad společnými charakteristikami gnostických a dystopických filmů, co mají společného, v čem se liší. 

Na příští hodinu: <span style="text-decoration

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem tohoto předmětu je společná analýza skupiny filmů, které jsou obvykle kategorizovány jako "gnostické" a sdílejí řadu motivů. Seminář je koncipován tak, že se studenti nejprve seznámí s fenoménem historického gnosticismu a přečtou si jeden vybraný primární pramen (Apokryf Janův).

Následně mezi jednotlivými hodinami účastníci semináře sledují předepsané filmy a analyzují je po stránce motivické a strukturní. Kromě filmů se na semináři čte také výběr z bohaté akademické literatury k tématu gnostických filmů.

Seminář má za cíl seznámit účastníky jak s fenoménem gnosticismu, tak s aktuálním životem náboženských motivů v popkultuře.