Charles Explorer logo
🇬🇧

Existentialists and their faith

Class at Faculty of Arts |
ARL100378

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz začíná 20. 2. 2023.

V kurzu se zaměříme na základní existencialistické myslitele, kteří se zároveň nějak potýkali s vírou, ať již proto, že ji hledali (Kierkegaard, Weilová) nebo proto, že se jí chtěli zbavit (Sartre). Vztah existencialistů k víře je obzvláště napjatý. Člověk má přece tvořit sám sebe, mnohdy v radikální opuštěnosti. To je ostatně hlavní sdělení J.P. Sartra, vášnivého atheisty, který tvrdil, že existence předchází esenci. Ale i on je stižen náboženskou kletbou. Sice chce uniknout Bohu, ale jeho koncepce subjektivity je vystavěna na dualitě pomíjivé nezajištěné kontingence a takřka náboženské touze po absolutním, nutném určení. Právě na tomto pozadí může tvrdit: „člověk je marná vášeň“ – marná ve vztahu k boží absolutnosti. Je náboženské hledisko nakonec i v existencialistickém pojetí nutné?

I. Úvod

I. Kierkegaard: Bázeň a chvění

II. Kierkegaard: Bázeň a chvění

III. Derrida: O Kierkegaardovi

IV. Sartre, Bytí a nicota, I

V. Sartre, Bytí a nicota, II

VI. Sartre, Existencialismus je humanismus

VII. Camus – Mýtus o Sisyfovi

VIII. Člověk revoltující

IX. Simone Weil

X. Simone Weil

XI. Existencialismus dnes

XII. Závěr