Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Ethnographic Research

Class at Faculty of Arts |
ARL100387

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

VEŠKERÉ MATERIÁLY A PRŮBĚŽNÉ ÚKOLY KE KURZU BUDOU DOSTUPNÉ V MOODLU, ODKAZ ZDE   1.      3.10. představení kurzu, podmínky zápočtu, obecný rámec etnografického výzkumu 2.      10.10. základní pojmosloví 3.      17.10. zúčastněné pozorování I - festival Miluj svůj život (sobota 21.10. od 14.00, Chodov); report do 22.10. 4.      24.10. reflexe zúčastněného pozorování 5.      31.10. dějiny terénního výzkumu, Tales of the field 6.      7.11. hodina odpadá - děkanský sportovní den 7.      14.11. cyklus práce výzkumu v terénu 8.      21.11. psaní a analýza reportů 9.      28.11. Marie Heřmanová: digitální antropologie (hostovská přednáška) 10.    5.12. zúčastněné pozorování II 11.    12.12. metoda vedení rozhovorů 12.    19.12. rozhovory v entografii + nácvikový rozhovor 13.    2.1. hodina zrušena - skripta ke zbytku kurzu dispozici na moodlu 14.    9.1. hodina zrušena - skripta ke zbytku kurzu dispozici na moodlu

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz nabízí úvod do teorie a metodologie terénního výzkumu se zaměřením na specifika této antropologické metody při religionistické práci. Přednášky budou věnovány výkladu teoretických konceptů i praktických postupů a technik terénního výzkumu, ale i diskuzi nad nimi a práci s literaturou. V praktické části (2 zúčastněná pozorování + 1 nácvikový rozhovor) si studenti okusí aplikaci těchto poznatků přímo v terénu žité religiozity.

Kurz je vhodný pro úplné začátečníky i pro ty, kteří si své znalosti o terénním výzkumu chtějí systematizovat.