Charles Explorer logo
🇬🇧

Religions in Dialogue

Class at Faculty of Arts |
ARL100395

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Nejprve se podíváme na dynamiku současné globální duchovní scény a roli náboženství v setkávání civilizací.

2. Kde se vzal a jak se měnil pojem „náboženství“ a představa o různých náboženstvích?

3. Kde se bere v křesťanství ochota k mezináboženskému dialogu?

4. Různé teorie mezináboženského dialogu (Küng, Volf, Sachs, Pannikar aj.)

5. Dialog křesťanství a židovství: mohou se vzhledem ke společným kořenům považovat navzájem za „jiná náboženství“?

6. Dialog křesťanství a islámu: neopakuje se ve vztahu muslimů ke křesťanství „substituční model“, uplatňovaný křesťany ve vztahu k Židům?

7. Myšlenka „abrahámovského ekumenismu“ (spolupráce monoteistických náboženství) a její kritici

8. Lze na indické duchovní cesty aplikovat kategorii náboženství?

9. Zkušenosti křesťanských misionářů v Asii, princip akomodace

10. Myšlenka „univerzálního Krista“ a vztah křesťanství k asijským spiritualitám

11. Vícečetná náboženská příslušnost

12. Mají být ateisté a agnostici účastníky „mezináboženského dialogu“? Patří ateismus mezi náboženství? (Iniciativa „nádvoří pohanů“)

13. Patří křesťanství mezi náboženství? (koncepty „nenáboženského křesťanství“ - Barth, Bonhoeffer; teologie „smrti Boha“)

Annotation

Interreligious dialogue is a current political and theological issue. In what sense is it a challenge for students of religious studies?