Charles Explorer logo
🇬🇧

Halacha in Historical Context

Class at Faculty of Arts |
ARL500026

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs je určen pro studenty navazujícího magisterského studia se zájmem o problematiku židovského náboženství. Zaměřuje se na historickou reflexi podmínek vzniku, ustalování a interpretací židovského náboženského a právního systému, tzv. halachy.

Důraz se klade na samostatnou práci studentů, která vychází z konzultací s vedoucím semináře a studia relevantní literatury. Účastníci kursu budou prezentovat výsledky své práce formou kolokvia.