Charles Explorer logo
🇬🇧

Graduate Seminar

Class at Faculty of Arts |
ARL500028

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je koncipován jako obecný metateoretický kurz, který by měl umožňoval o religionistických tématech debatovat napříč jednotlivými metodologickými přístupy. Seminář je primárně určen pro studenty doktorandského studia religionistiky, jimž má sloužit k tomu, aby si mohli připravovat teze na státní doktorskou zkoušku.

Zároveň slouží jako pracovní prostor, na němž doktorandi mohou navzájem konzultovat svá témata.