Charles Explorer logo
🇬🇧

Old Norse Reading [1]

Class at Faculty of Arts |
ARL500045

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.10.

Hodina odpadá   8. 10.

Úvodní hodina. Četba Hlavy I.

Gramatika: skloňování substantiv typu 'fiskr' (maskulinum) a 'skip' (neutrum)

Slovesné stupnice: ala, bera, bregda, brenna, búa

Slovní zásoba: nejfrekventovanejší slova (str. 2); slovíčka k Deyr fé (str. 10)

Text zpaměti: 'Deyr fé' (str. 10)   15.10.

Výslovnost. Četba Hlavy II.

Gramatika: koncovky indikativu prézentu slabých i silných sloves

Slovesné stupnice: deyja, drekka, drepa, eiga, eta

Slovní zásoba: slovíčka k I. a II. hlavě (str. 15. a 16-17) a k 'Augun mín'

Text zpaměti: 'Augun mín' (písnička)   22.10.

Poslech různých ukázek výslovnosti. Překlad textu písničky 'Sofdu unga ástin mín'. Překlad 'Ask veit ek standa'. Četba 'Adam ok hans synir' (str. 20)

Gramatika: skloňování členu (inn/in/it) ve všech třech rodech

Slovesné stupnice: falla, fara, fá, finna, fljúga, fregna

Slovní zásoba: slovíčka k 'Sofdu unga ástin mín' a k 'Ask veit ek standa'.

Text zpaměti: 'Ask veit ek standa'   29.10.

Četba Hlavy III. (u textu mít před četbou na hodině dohledaná slovíčka!)

Gramatika: skloňování substantiv typu 'tíd' (feminina); číslovky základní i řadové 1-12

Slovesné stupnice: ganga, gefa, göra, hafa, halda

Slovní zásoba: slovíčka k III. hl.

Text zpaměti: 'Sofdu unga ástin mín'   5.11.

Četba Hlavy IV. Četba Völuspá 59 ('Sér hún upp koma').

Gramatika: skloňování slabých substantiv ve všech třech rodech

Slovesné stupnice: hanga, hefja, heita, hyggja, höggva

Slovní zásoba: slovíčka k IV. hl. a k 'Sér hún upp koma'

Text zpaměti: 'Sér hún upp koma'   12.11.

Četba Hlavy V. 

Četba Hlavy VI.

Gramatika: koncovky préterita u silných i slabých sloves

Slovesné stupnice: kjósa, knega, koma, kunna, kveda

Slovní zásoba: slovíčka k V. a VI. hl.

Domácí úkol: kosmický Jasan s popisky (str. 15)   19.11.

Četba Text1 - Moudré rady (soubor: ON_cetba_text1_moudre_rady.pdf )

Překlad textu písničky 'Ljód í sand'.

Gramatika: koncovky slabých adjektiv všech tří rodů

Slovesné stupnice: láta, leika, lifa, leggja, liggja

Slovní zásoba: slovíčka k Text1 - Moudré rady a k 'Ljód í sand'

Text zpaměti: 'Ljód í sand'   26.11.

Dokončení četby Text1 - Moudré rady

Četba Text2 - Ódinova cesta (soubor: ON_cetba_text2_odinova_cesta.pdf )

Gramatika: koncovky silných adjektiv všech tří rodů

Slovesné stupnice: ljúga, lída, líta, mega, muna, munu

Slovní zásoba: slovíčka k přečteným textům

Text zpaměti: strofa (3-4 verše) dle vlastního výběru z Moudrých rad   3. 12.

Dokončení četby Text2 - Ódinova cesta

Gramatika: přivlastňovací zájmeno (minn, thinn, sinn) ve všech třech rodech

Slovesné stupnice: nema, njóta, ráda, rída

Slovní zásoba: slovíčka k Text2 - Ódinova cesta 

Text zpaměti: jedna strofa dle vlastního výběru z Ódinovy cesty   10.12.

Četba Text3 - Popis Thóra 

Překlad písničky Jólakötturinn (dohledání slovíček a překlad je tentokrát úkolem účastníků, tak si text připravte jako by to byla normální četba; pro dohledávání slovíček doporučuji použít http://hvalur.org/ )

Gramatika: mediopasivum 

Slovesné stupnice: segja, setja, sitja, sjá, skapa, skilja

Slovní zásoba: slovíčka k přečtenému textu

Domácí úkol: "Erat that X sem ek hugda, heldr er that Y" (ilustrované "stripy")   17.12.

Četba Text4 - Baldrova smrt

Slovesné stupnice: skína, skulu, sofa, standa, saekja, taka, telja

Slovní zásoba: slovíčka k přečtenému textu

Text zpaměti: První tři strofy písničky Jólakötturinn   7.1.

Dokončení četby Text4 - Baldrova smrt

Slovesné stupnice: vaka, vaxa, vera, verda, vilja, vita

Slovní zásoba: slovíčka k přečtenému textu

Domácí úkol: Scéna z Baldrova pohřbu (obrázek s popisky)   14.1.

Četba Text5 - Bjarki a Höttr

Slovesné stupnice: thegja, thurfa, thvá, thykkja

Slovní zásoba: slovíčka k přečtenému textu    

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Četba staroseverských primárních pramenů. Prameny jsou vybrané tak, aby byly zpočátku dostatečně jednoduché k porozumění a současně zajímavě ilustrovaly barvitost staroseverské literatury.

Texty, které budeme číst, jsou sebrané v Čítance, kterou dostanou účastníci semináře k dispozici.