Charles Explorer logo
🇬🇧

Old Norse Reading [2]

Class at Faculty of Arts |
ARL500046

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

18.2.

Pokračování četby Text4 - Baldrova smrt   25.2.

Pokračování četby Text4 - Baldrova smrt

Domácí úkol: Scéna z Baldrova pohřbu (obrázek s popisky)   4.3.

Dokončení četby Text4 - Baldrova smrt   11.3.

Četba Text5 - Bjarki a Höttr

Domácí úkol: Odevzdání písemné přípravy řádků 41-48 ve stejném stylu, jako jsou předpřipravené řádky 1-39   18.3.

Četba Text5 - Bjarki a Höttr od řádku 45 dál. 

Na hodinu si také připravte překlad básně That maelti mín módir   25.3.

Četba Text5 - Bjarki a Höttr (kam dočteme, tam dočteme, nebudeme číst úplně do konce)

Text básně That maelti mín módir se naučte zpaměti.   1.4.

Četba Text6 - Thrymskvida   8.4.

Dokončení Thrymskvidy

Domácí úkol: "Erat that X sem ek hugda, heldr er that Y" (ilustrované "stripy") (inspirace četbou Baldrs draumar z minulého semestru)   15.4.

Četba Skírnismálu

K textu jsou dva komentáře, jeden anglický, druhý německý, které si OBA pročtěte (u toho německého alespoň tu část věnovanou přímo strofám, není nutné porozumět každému slovu, stačí si udělat obrázek, často se tam bude mluvit jen o něco šířeji o tomtéž, co se řeší i v tom anglickém) a během četby jednotlivých strof z nich uvádějte relevantní informace.

V případě, že máte problém s cizími jazyky, jako je němčina, tak zkrátka využijte téhle příležitosti a trochu se naučte pracovat s odborným komentářem ve světovém jazyce, který jste se na škole neučili. Zjistíte, že se to může stát často - komentář k něčemu je ve francouzštině, italštině, dánštině, ruštině (hebrejštině, novořečtině, islandštině... :-). Taková drobnost by vás neměla zastavit. Komentáře nefungují stejně jako ucelené texty, často uvádí spíše řady paralelních citací, etymologií a podobně, na což v podstatě jazyk komentáře umět nemusíte, pochopíte situaci z kontextu. Navíc s jazyky z triády angličtina-němčina-francouzština prostě musí být na nějaké primitivní úrovni schopen pracovat každý, nebo to aspoň chytře předstírat. Učte se chytře předstírat a v rámci toho se v té němčině trochu zorientujte. 

Text budeme číst pomaleji kvůli exkursům do obou komentářů, takže nepřečteme tolik strof za hodinu, co u Thrymskvidy, takže stačí, když si připravíte cca 10 strof plus mínus.   22.4.

Skírnismál 7-14   29.4.

Skírnismál 15-   6.5. 13.5.    

Orientační pořadí další četby:

- Malá Vědmina věštba (prostřední část Písně o Hyndle)

- Výňatky z Písně o Reginovi a Písně o Fáfnim (Domácí úkol: Sigurdův runový kámen)

- Islandská runová báseň

- Ukázky runových nápisů              

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Četba staroseverských primárních pramenů. Prameny jsou vybrané tak, aby byly zpočátku dostatečně jednoduché k porozumění a současně zajímavě ilustrovaly barvitost staroseverské literatury.

Texty, které budeme číst, jsou sebrané v Čítance, kterou dostanou účastníci semináře k dispozici. V letním semestru již budeme číst delší ukázky vybrané z primárních pramenů.

Konkrétní náplň lze dohodnout zčásti i dle návrhu a zájmu studentů.