Charles Explorer logo
🇬🇧

Greek Tragedies and their Interpretations

Class at Faculty of Arts |
ARL500049

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář si klade za úkol seznámit student s religionisticky zajímavými tématy řeckých tragédií. Kromě obecného

úvodu o povaze tragédií si podrobně projdeme několik her všech tří velkých tragiků: Aischylovu Oresteiu,

Sofokleova Oidipa krále a Filoktéta, Eurípidova Oresta, Héraklea a Bakchantky. Ke každé hře budeme číst několik moderních interpretací.

Podrobnosti jsou uvedeny na moodlu.