Charles Explorer logo
🇬🇧

Mary Douglas in Practice

Class at Faculty of Arts |
ARL500050

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je určen pro pokročilé studenty, kteří se ve svých pracích pokoušejí aplikovat metodu skupiny a sítě Mary

Douglas. Na semináři budou studenti vystupovat se svými tématy a budou předvádět, jakým způsobem by podle nich na danou oblast a téma bylo možné metodu aplikovat. Je samozřejmé, že předvést plně propracovanou aplikaci by nebylo snadné, nicméně seminář by měl zároveň sloužit jako workshop, na němž budeme možnosti aplikace teprve společně vymýšlet. Podmínkou účasti je tak především jasné téma, dobrá znalost zvoleného socio-kulturního prostředí a zájem o použití právě metody skupiny a sítě.