Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading of Latin texts relating to Old Norse, Slavic, and Celtic religion [1]

Class at Faculty of Arts |
ARL500053

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.10.

Úvodní hodina.

Historický přehled latinských pramenů ke germánskému náboženství. 

Četba: Origo gentis Langobardorum   8.10.

Historický přehled latinských pramenů ke slovanskému náboženství. 

Caesar: Commentarius IV, 1-3; Commentarius VI, 11   15.10. 

Caesar: Commentarius VI, 12-13   22.10.

Caesar: Commentarius VI, 14-20   29.10.

Caesar: Commentarius VI, 20-28   5.11.

Dětmar Merseburský VI, 23-4   12.11.

Dopis Brunona z Querfurtu císaři Jindřichovi II.; Ebbo II, 13   19.11.

Ebbo II, 13 (dokončení z minula)

(Fontes historiae religionis germanicae = FHRG)

Adam Brémský: popis Uppsalského chrámu (FHRG, s. 71-72; popis počíná na řádce 25 slovy "Nunc de supersticione Sueonum pauca dicemus..."; text přeložte včetně tří scholií k němu, konec je tedy až na řádce 34 na s. 72, slova "...aequinoctium vernale.")   26.11.

Tacitus: Germania (připravte si text tištěný černou barvou; šedivý text je ponechán pro kontext)   3.12.

Tacitus: Germania   10.12.   17.12.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář četby latinských primárních pramenů ke starším evropským náboženským tradicím, tedy předkřesťanských a synkretických tradic u Germánů, Slovanů a Keltů. Na semináři budeme číst vybrané základní prameny, se kterými je velmi užitečné a zajímavé se seznámit přímou četbou, protože takovouto zkušenost nedokáží žádné stručné souhrny, encyklopedické kapitolky a zprávy z druhé ruky nahradit.

Studenti tak si tak budou moci na vlastní kůži zažít obskurnost, fragmentárnost a leckdy i grotesknost zpráv dochovaných v latině. Seminář je samozřejmě také praktickou četbou v latině, během níž se budeme setkávat nejen s konkrétními reáliemi z dobových pramenů, ale také si opakovat a procvičovat porozumění latinskému textu a rozšiřovat slovní zásobu.

Texty budou vybrány počínaje co nejjednoduššími s postupně se zvyšující náročností, nicméně již od začátku se bude jednat o neupravené výňatky z originálů, takže určitá předběžná znalost základů latinské morfologie a syntaxe je v tomto případě nutností.