Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading of Latin texts relating to Old Norse, Slavic, and Celtic religion [2]

Class at Faculty of Arts |
ARL500054

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

23.2.

Tacitus: Germania (připravte si text tištěný černou barvou; šedivý text je ponechán pro kontext)

Připravte si to od kapitoly 10. dál. Je možné, že jsme něco z toho už četli, ale ať máme trochu překryv a návaznost a navíc u Tacita nevadí zkoušet to přeložit dvakrát :-)   2.3.

Tacitus: Germania, od kapitoly 11. dál    9.3.

Herbordus II, 32-33   16.3.

Dokončení Herborda.   23.3.

Historia Norwegie IV 13-24 

Pádová syntax: Nominativ, Genitiv   30.3.

Pokračování četby Historia Norwegie

Pádová syntax: Dativ   6.4.

Velikonoce - hodina odpadá   13.4.

Kosmas: Dívčí válka

(připravte si text od kapitolky IX, o tom, jak Libuše věští Prahu...)

Pádová syntax: Akusativ, Vokativ   20.4.

Kosmas: Dívčí válka   27.4.

Dokončíme Dívčí válku

Navážeme Tacitem (Germania) tak, kde jsme naposledy skončili.

Pádová syntax: Ablativ   4.5.

Projdeme si souhrnné cvičení na pádové funkce (poslední strana z toho přehledového papíru na pády)

Dočteme poslední odstavec o Dívčí válce (ten pod verši na str. 21: "Moxque singuli...")

Navážeme četbou Tacitus: Germania od kapitoly 27.   11.5.

Budeme pokračovat četbou Tacitus: Germania

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář četby latinských primárních pramenů ke starším evropským náboženským tradicím, tedy předkřesťanských a synkretických tradic u Germánů, Slovanů a Keltů. Na semináři budeme číst vybrané základní prameny, se kterými je velmi užitečné a zajímavé se seznámit přímou četbou, protože takovouto zkušenost nedokáží žádné stručné souhrny, encyklopedické kapitolky a zprávy z druhé ruky nahradit.

Studenti tak si tak budou moci na vlastní kůži zažít obskurnost, fragmentárnost a leckdy i grotesknost zpráv dochovaných v latině. Seminář je samozřejmě také praktickou četbou v latině, během níž se budeme setkávat nejen s konkrétními reáliemi z dobových pramenů, ale také si opakovat a procvičovat porozumění latinskému textu a rozšiřovat slovní zásobu.

Texty budou vybrány počínaje co nejjednoduššími s postupně se zvyšující náročností, nicméně již od začátku se bude jednat o neupravené výňatky z originálů, takže určitá předběžná znalost základů latinské morfologie a syntaxe je v tomto případě nutností.