Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading of Latin texts relating to Old Norse, Slavic, and Celtic religion II [1]

Class at Faculty of Arts |
ARL500067

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

13.10.

Úvodní hodina.

Četba: Origo gentis Langobardorum, Paulus Diaconus   20.10.

Hodina odpadá   27.10. 

Caesar: Commentarius V, 26-37

(čtěte od kapitoly 26 na spodu stránky, počínaje slovy "Diebus circiter XV..."     3.11.

Caesar: Commentarius V, 26-37   10.11.

Hodina odpadá   17.11.

Státní svátek, hodina odpadá.   24.11.

Caesar: Commentarius V, 26-37   1.12.

Hodina odpadá   8.12.

Caesar: Commentarius V, 26-37

Titus Livius: Ab Urbe Condita    

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář četby latinských primárních pramenů ke starším evropským náboženským tradicím, tedy předkřesťanských a synkretických tradic u Germánů, Slovanů a Keltů. Na semináři budeme číst vybrané základní prameny, se kterými je velmi užitečné a zajímavé se seznámit přímou četbou, protože takovouto zkušenost nedokáží žádné stručné souhrny, encyklopedické kapitolky a zprávy z druhé ruky nahradit.

Studenti tak si tak budou moci na vlastní kůži zažít obskurnost, fragmentárnost a leckdy i grotesknost zpráv dochovaných v latině. Seminář je samozřejmě také praktickou četbou v latině, během níž se budeme setkávat nejen s konkrétními reáliemi z dobových pramenů, ale také si opakovat a procvičovat porozumění latinskému textu a rozšiřovat slovní zásobu.

Texty budou vybrány počínaje co nejjednoduššími s postupně se zvyšující náročností, nicméně již od začátku se bude jednat o neupravené výňatky z originálů, takže určitá předběžná znalost základů latinské morfologie a syntaxe je v tomto případě nutností.