Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading of Latin texts relating to Old Norse, Slavic, and Celtic religion II [2]

Class at Faculty of Arts |
ARL500068

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

16.2.

Hodina pro nemoc odpadá.   23.2.

Pokračování četby Livia z minulého semestru. Titus Livius: Ab Urbe Condita (budeme číst od řádky 21 na straně 3)    1.3.

Hodina odpadá.   8.3. 

Pokračování četby Livia. Kapitola 6 a začátek kapitoly 7 do konce strany 4.   15.3.

Pokračování četby Livia. První polovina kapitoly 8 (řádky 1-10), kapitoly 9 a 10 celé.   22.3.

Pokračování četby Livia.    29.3.

Pokračování četby Livia.   5.4. a) Četba první strany překladových cvičení na nepřímé otázky.  b) Dokončení četby Livia c) Četba Cicero: De Divinatione http://www.thelatinlibrary.com/cicero/divinatione1.shtml

Paragraf I-III.   12.4. a) Četba posledních tří vět z první strany a druhé strany překladových cvičení na nepřímé otázky. b) Pokračování četby Cicerona.   19.4. a) Pokračování četby Cicerona b) Četba Lucanových Pharsalia (viz soubor zde v SISu)   26.4.

Hodina odpadá.   3.5.

Pokračování četby Cicerona.

Četba Lucana.

Četba vět k nepřímým otázkám a snahovým větám.      

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář četby latinských primárních pramenů ke starším evropským náboženským tradicím, tedy předkřesťanských a synkretických tradic u Germánů, Slovanů a Keltů. Na semináři budeme číst vybrané základní prameny, se kterými je velmi užitečné a zajímavé se seznámit přímou četbou, protože takovouto zkušenost nedokáží žádné stručné souhrny, encyklopedické kapitolky a zprávy z druhé ruky nahradit.

Studenti tak si tak budou moci na vlastní kůži zažít obskurnost, fragmentárnost a leckdy i grotesknost zpráv dochovaných v latině. Seminář je samozřejmě také praktickou četbou v latině, během níž se budeme setkávat nejen s konkrétními reáliemi z dobových pramenů, ale také si opakovat a procvičovat porozumění latinskému textu a rozšiřovat slovní zásobu.

Texty budou vybrány počínaje co nejjednoduššími s postupně se zvyšující náročností, nicméně již od začátku se bude jednat o neupravené výňatky z originálů, takže určitá předběžná znalost základů latinské morfologie a syntaxe je v tomto případě nutností.