Charles Explorer logo
🇬🇧

Japanese Reading [2]

Class at Faculty of Arts |
ARL500078

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Druhá část dvousemestrálního kurzu zaměřeného na prohlubování znalostí moderní japonštiny četbou japonsky psaných textů.