Charles Explorer logo
🇬🇧

Runic Inscriptions - A Reading [2]

Class at Faculty of Arts |
ARL500089

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

21.2.

Úvodní hodina

Pokračování četby Hávamálu, četba Rígsthuly

Úkol na příště: Přečíst Jere Fleck: Ódin's Self-Sacrifice   28.2.

Diskuze nad článkem Jere Flecka

Četba Sigrdrífumálu

Úkol na příště: Přečíst Elmer Antonsen: Dating Runic Inscriptions

Doprovodné otázky k článku:  1) Jaké základní druhy datování se u nápisů používají? 2) Runologický druh datování sleduje jaké rysy? 3) Jaké variace v kterých runových znacích autor v článku pokrývá? 4) K jaké tezi dospívá?   7.3.

Hodina odpadne, jsem na konferenci v Berkeley   14.3.

Pokračování četby Sigrdrífumálu   21.3.

Četba Skírnismálu.

Diskuse nad kapitolkou o runách a magii z knihy Düwel, McKinnell, Simek: Runes, Magic and Religion.

Diskuse nad článkem Elmera Antonsena.   28.3.

Čtení nápisů: Lebka z Ribe, Harald Modrozub (Jelling)

Na příště: přečíst článek "o runové gymnastice" - Heather O'Donoghue: "From Runic Inscriptions to Runic Gymnastics" (s. 101-118) - viz soubory zde v SIS.   4.4.

Čtení nápisů: příklady obyčejných pamětních nápisů, variace na téma základní formule

Diskuse nad článkem "o runové gymnastice".

Na příště: přečíst článek o typech argumentace v runových studiích. (Michael Barnes - Types of Argumentation in Runic Studies)   11.4.

Čtení nápisů: magické a náboženské nápisy

Diskuse nad článkem o typech argumentace.

Na příště: Začněte číst text o Röku.   18.4. 25.4.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět uvede studenty do problematiky runových nápisů, zvláště ve vztahu k magii a náboženství. Kromě teoretické části semináře, kdy se společnou četbou a diskuzí nad sekundární literaturou účastníci seznámí s historickým kontextem a moderním bádáním nad runami a runovými nápisy, bude mít seminář též praktickou část, při níž se studenti naučí číst nápisy ve starším i mladším runovém písmu. Součástí semestrální četby budou též jednotlivé runové básně a relevantní pasáže z eddických písní. Znalost staroseverštiny je výhodou, ale nikoliv podmínkou účasti na tomto kursu. Kurs může naopak poskytnout jakési první seznámení se staroseverštinou a praseverštinou.

Druhý semestr navazuje plynule na semestr předchozí.