Charles Explorer logo
🇬🇧

Latin reading for Students of Religious Studies [2]

Class at Faculty of Arts |
ARL500093

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Obsahem tohoto kursu je četba latinských primárních pramenů, které se váží k problematice mýtu, rituálu a náboženství. Budeme číst vybrané texty týkající se germánského, slovanského, keltského, římského a řeckého náboženství, stejně jako texty týkající se helénistických tradic a středověkého křesťanství.

Na semináři budeme číst vybrané základní prameny, se kterými je velmi užitečné a zajímavé se seznámit přímou četbou, protože takovouto zkušenost nedokáží žádné stručné souhrny, encyklopedické kapitolky a zprávy z druhé ruky nahradit. Studenti tak si tak budou moci na vlastní kůži zažít charakter a svéráznost těchto pramenů.

Seminář je samozřejmě také praktickou četbou v latině, během níž se budeme setkávat nejen s konkrétními reáliemi z dobových pramenů, ale také si opakovat a procvičovat porozumění latinskému textu a rozšiřovat slovní zásobu. Texty budou vybrány počínaje co nejjednoduššími s postupně se zvyšující náročností, nicméně již od začátku se bude jednat o neupravené výňatky z originálů, takže určitá předběžná znalost základů latinské morfologie a syntaxe je v tomto případě nutností.