Charles Explorer logo
🇬🇧

Gender and Liminality

Class at Faculty of Arts |
ARL500101

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář není primárně studentský, nýbrž badatelský. Má představovat prostor pro scházení badatelského týmu, který společně řeší grant GAČR "Mýtus jako konstitutivní výjimka". Na semináři budou členové tohoto týmu společně číst různé odborné texty k genderu a liminalitě s cílem promýšlet společnou monografii na toto téma.

Pokročilejším studentům religionistiky je seminář pro účast otevřen, nicméně nebude na ně příliš brát zřetel a bude pro ně představovat spíše příležitost nahlédnout do kreativní badatelské kuchyně. Zápočet lze získat za napsání písemné práce k tématu.