Charles Explorer logo
🇬🇧

Theories of Myth - An Individual Exam

Class at Faculty of Arts |
ARL500119

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

7.10.

Na hodině si představíme tematický záběr semináře a způsob práce na hodinách.    14. 10.

Hlavním tématem hodiny bude definice mýtu. Každý z účastníků si přečte článek od Lauriho Honka (1a), z druhých dvou článků si přečte jeden dle svého rozhodnutí (1b) a zamyslí se nad prezentovanými definicemi mýtu. Následně připraví svojí vlastní definici mýtu založenou na vlastní četbě a zkušenosti s žánrem mýtu. Cílem je pokusit se (klidně i osobitě) vyhmátnout to, co pro vás dělá mýtus mýtem, nikoliv parafrázovat názory nebo definici někoho jiného. Součástí definice by měla být i konfrontace s případy, kdy vaše definice příliš dobře nefunguje (například vám do toho spadne i O Růžence nebo Star Trek), což se může stát a nemusí to být nutně důvod k opuštění navrhovaného konceptu.

Definici přineste na hodinu a po její prezentaci před ostatními ji v písemné formě podepsanou odevzdejte.  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Dvousemestrální seminář "Teorie mýtu" je věnovaný přehledné prezentaci jednotlivých výkladových přístupů k mýtu (rovněž legendě, hrdinské epice) a aktivní seminární diskuzi nad silnými a slabými stránkami jednotlivých teorií mýtu, a rovněž jejich aplikací na materiál mytického narativu. Během semináře se dotkneme většiny známých teorií náboženství a několika méně známých, které se vyjadřují přednostně k výkladům narativů (příběhů).

Důraz bude kladený nejenom na probrání jednotlivých teorií, ale i nad jejich vzájemným porovnáváním a zhodnocením.