Charles Explorer logo
🇬🇧

Akkadian Hymns and Prayers

Class at Faculty of Arts |
ARL500128

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je věnován četbě a interpretaci různých typů akkadsky redigovaných modliteb a hymnů. Pozornost je věnována především práci s ukázkami jednotlivých modlitebních žánrů: adorační hymny na oslavu jednotlivých představitelů a představitelek mezopotámského panteonu, modlitby používané v rámci chrámových rituálů, resp. svátků, modlitby v obřadech věštců, resp. zaklínačů, expiační modlitby k usmíření hněvu bohů, prosby o odpuštění hříchů, nářky, tzv. dopisy bohům.

Kurz je určený pro pokročilé zájemce o náboženské tradice starověkého Předního východu.