Charles Explorer logo
🇬🇧

Religion and Society of Minoan Crete: Interpretations of Visual Representations

Class at Faculty of Arts |
ARL500140

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1/ 1. 10. Úvod: moderní "krétské narativy".

Kréta jako kolébka evropské civilizace. Arthur Evans, James Frazer a role Kréty v evolucionistických teoriích konce 19. a 1. poloviny 20. století.

Kréta jako společnost původního matriarchátu a květinová civilizace. Maria Gimbutas, kult Velké bohyně a nová náboženská hnutí.

Role mínójské a antické tradice v budování řecké národní identity. „Subversivní archaismus“ Michaela Herzfelda.

Interpretace: "Hadí bohyně". 2/ 8. 10. Narativ, nebo mapa? Povaha mínójských vizuálních reprezentací.

Média sdílení kulturních obsahů v novopalácové době: písmo, pečeti, performance, vizuální reprezentace.

Technika zhotovování fresek, jejich témata, užívaná perspektiva.

Základní interpretační rámce: ilustrace k mýtu, ilustrace k rituálu, narativní a nenarativní umění.

Interpretace: Ship Procession Fresco.

Text: Strasser, Thomas F. „Location and Perspective in the Theran Flotilla Fresco.“ Journal of Mediterranean Archaeology 23.1 (2010): 3-26.  3/ 15. 10. Polytheismus, nebo monotheismus?

Základní obtíže interpretace mínójského náboženského uspořádání.

Teorie „monotheismu“, teorie „polytheismu“ a jejich stoupenci.

Předpoklady existence strukturovaného pantheonu.

Hranice „božství“.

Interpretace: Potnia thérón v Akrotiri a na pečetích, Isopata ring, "Master Impression".

 Text: Blakolmer, Fritz. „Iconography Versus Reality: Goddesses and Gods in Minoan Crete“, in Πεπραγμένα ΙΑ´ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου. Rethymno, 2018. 4/ 22. 10. Konstrukce genderu a její vizuální reprezentace. 

Modifikace egyptského zobrazovacího kánonu.

Zobrazování nahoty; pohlaví a gender; performativní přístup.

Interpretace: Bull-Leaping Fresco.

Text: Alberti, Benjamin. „Gender and the Figurative Art of Late Bronze Age Knossos.” In:Labyrinth Revisited: Rethinking “Minoan” Archaeology. Yannis Hamilakis (eds.). Oxford: Oxbowbooks, 2009. 5/ 29. 10. Konstrukce ženské a mužské identity.

Sféry mužské a ženské činnosti.

Nakládání s vlasy, šaty a zdobením těla.

Interpretace: Saffron Gatherer.

Interpretace: Fisherman Fresco.  6/ 5. 11. Dětství a adolescence.

Vizuální reprezentace dětství.

Absence motivu kúrotrofos.

Lidská a dětská oběť.

Fázování adolescence a teorie přechodových rituálů.

Kúros z Palaikastra.

Interpretace: Boxing Boys Fresco. 7/ 12. 11. Konstrukce osobní identity.

Jednotná a jedinečná identita v kulturních konstrukcích. 

Pohřby, ústup kultu předků, osobní pečeti.

Specifické kontexty frontálního zobrazování.

Interpretace: pečetní prsten z Agia Triady.

Text: Fowler, Chris. The Archaeology of Personhood: An Anthropological Approach. London: Routledge, 2004, s. 1-30. 8/ 19. 11. Vizualizace "palácových" center: performativní rozměry mínójské kultury. 

Funkce „paláců“. Revize Evasova modelu "chrámu-paláce".

Heterarchické společenské uspořádání. Korporátní strategie moci.

Architektonická komparace mykénských a mínójských "paláců".

Tanec a jeho zobrazování.

Interpretace: knósské miniaturní fresky: Sacred Dance and Grove Fresco, Grandstand Fresco.

Text: Schoep, Ilse. "The Minoan ´Palace-Temple´ Reconsidered: A Critical Assessment of the Spatial Concentration of Political, Religious and Economic Powe in Bronze Age Crete." Journal of Mediterranean Achaeology 23.2 (2010): 219-243.  9/ 26. 11. Strukturování neosídleného prostoru.

Liminální prvky v krajině. Vrcholové svatyně, jeskynní svatyně, intraregionální poutní svatyně.

Figurální votiva, anatomické modely z vrcholových svatyní a současná pravoslavná tamata.

Interpretace: figurální nálezy z vrcholové svatyně Petsofas.

Text: Morris, Christine and Alan Peatfeld. "Health and Healing on Cretan Bronze Age Peak Sanctuaries". In: Michaelides, Demetrios (ed.), Medicine and Healing in the Ancient Mediterranean World. Oxford:Oxbowbooks, 2014. 10/ 3. 12. Kréťané (Keftiu) v Egyptě.

Thalassokracie.

Cesty po souši.

Intepretace: Tell el-Daba Fresco. 11/ 10. 12. Řecká reflexe I: Kréta a neuměřenost; labyrint.

Bakchylidés, Hymnus 17 (Mínós).

Euripidés, Hippolytos (Faidra, Ariadné a Pasifaé).

Geneze motivu Mínótaura a labyrintu na řeckých vázových malbách.

Interpretace: Francois Vase (pouze horní registr). 12/ 17. 12. Řecká reflexe II: ideální obec a pederastické rituály.

Eforos, Diodoros Sicilský, Strabón.

Platón, Aristotelés.

Pierre Vidal-Naquet.  13/ 7. 1. Diskuze nad tématy k písemnému zpracování, evaluace.          

Annotation

The course deals with the interpretations of Minoan social and religious organization in Neopalatial Crete. The main source of the interpretations will be visual material, especially frescoes.