Charles Explorer logo
🇬🇧

Epic of Atrahasis II

Class at Faculty of Arts |
ARL500146

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář nabízí kurzorickou četbu druhé nejdůležitější epické tradice starověké Mezopotámie. Akkadsky psaný Epos o Atrachasísovi, se zachoval v řadě rukopisných verzí.

Studenti při četbě pracují s jejich synoptickým vydáním, které publikovala r. 2001 Dahlia Shehata. Seminář je určen pro studenty magisterské religionistiky, kteří se zaměřují na náboženské kultury starověkého Předního východu.

Užitečný může být též pro studenty oboru Egypt a Přední východ ve starověku, se specializací na asyriologii.