Charles Explorer logo
🇬🇧

Hero's Quest in Myth and Folktale

Class at Faculty of Arts |
ARL500160

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se bude věnovat tématu "hrdinského vzorce" v mýtu a pohádce. Již ranní badatelé v oblasti antropologie, psychologie a religionistiky si povšimli, že hrdinské příběhy, ať již v pohádce, legendě, nebo mýtu, mají časté opakující se motivy a struktury.

Na semináři budeme číst texty těchto klasiků zhruba v historickém pořadí (Otto Rank, lord Raglan, Carl Gustav Jung, Joseph Campbell, Vladimir Propp, Bruno Bettelheim, Alan Dundes, Algirdas Greimas) a hledat k jejich koncepcím jednak ilustrativní příklady a jednak prozkoumávat limity jejich modelů. Studium hrdinského vzorce je zajímavé v tom, že se v něm potkává antropologie, psychologie, religionistika, folkloristika, naratologie a sémiotika, jedná se tedy o skutečně interdisciplinární téma.

Na semináři hrdinský vzorec budeme systematicky spojovat s tématem iniciace, iniciačního rituálu a mýtu a tudíž se seznámíme (nebo si osvěžíme) klasiky: Arnold van Gennep, Mircea Eliade, Victor Turner. Vedle hrdinských vzorců v mytologii a epice nás bude zajímat i jejich přítomnost v moderní popkultuře - žánrech fantasy, sci-fi, komixu apod.