Charles Explorer logo
🇬🇧

Philosophy of Man

Class at Faculty of Arts |
ARL500164

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata přednášek

1)      Místo člověka v kosmu: osvětí živočicha a svět člověka; člověk jako osoba (J. von Uexküll, M. Scheler)

2)      Biologická nedostatečnost člověka: technika a instituce (A. Gehlen)

3)      Člověk jako „symbolický živočich“ (animal symbolicum): kultura jakožto systém symbolického jednání (E. Cassirer)

4)      Člověk jako bytost hry (homo ludens): antropologický význam hry a rituálů (J. Huizinga, E. Fink)

5)      Člověk jakožto „pracující živočich“ (animal laborans), „řemeslný zhotovitel“ (homo faber) a politický živočich (animal politicum): práce, zhotovování a jednání (H. Arendtová, E. Fink)

6)      Místo člověka v evoluci a budoucnost lidstva (P. Teilhard de Chardin, Y. N. Harari)

7)      Člověk jakožto existence: svoboda, autenticita a odcizení (K. Jaspers, M. Heidegger, J.-P- Sartre)

8)      Svoboda, vůle, motivy a hodnoty (P. Ricoeur, M. Scheler, J.-P. Sartre)

9)      Intersubjektivita: interpersonální vztahy, gender a sexualita (M. Buber, E. Lévinas, J. Patočka, S. de Beauvoir, P. Ricoeur)

10)   Mezní situace: utrpení a smrt (K. Jaspers, M. Heidegger, P. L. Landsberg, G. Marcel)

11)   Naděje a problém životního smyslu (P. L. Landsberg, G. Marcel, J. Patočka, V. Frankl)

Annotation

The course is intended for students of non-philosophical subjects. It aims at mediating basic procedures of philosophical thinking which enable a man to cultivate and develop the complex understanding of oneself, the world and one’s position in it.

The lectures present philosophical thinking using specific philosophical issues related to the man or human existence as such. The topics of the lectures are selected so that they clarify the problem of human existence from various aspects typical of the main philosophical trends of the 20th century.

At the same time, the course introduces thoughts and texts of many important 20th century thinkers who contributed to clarifying the mystery which is the man to himself.