Charles Explorer logo
🇬🇧

American Antropology of Religion

Class at Faculty of Arts |
ARL500169

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předběžný sylabus (reálný průběh kurzu bude záležet na tom, jak rychle budeme postupovat ve čtení textů, a na zájmu studujících o jednotlicá témata/autory):

Úvod, kořeny, Franz Boas

Přečíst: kapitola The Emotional Associations of Primitives z Boas, Franz, The Mind of Primitive Man.

Ruth Benedict

Přečíst: kapitolu"The Nature of Society" z Benedict, Ruth. Patterns of Culture.

Otázky:

V jakých situacích může být kultura desorientovaná/neintegrovaná?

Jak řeší Kwakiutlové konflikt vyvolaný změnou sociálního prostředí kolem nich?

Jaká jsou nebezpečí analytického pohledu, který Benedict předestírá?

Je západní společnost neintegrovaná/desorientovaná? Co by si o tom myslel Boas?

Je společnost organismus?

Co bylo první, jedinec nebo společnost?

Jaká je role biologických a environmentálnch faktorů?

Jsou kulturní vzorce arbitrární? Univerzální? Všeprostupující?

Co je nejzásadnějším prvkem při formování kulturní praktiky?

Jak to Benedict vztahuje na americkou společnost své doby? Myslíte si, že to platí i dnes?

Jak se podle Benedict má a nemá používat kulturní sebekritika?

Druhou kapitolu, kterou jsem vám v textu dala, téměř jistě nestihneme, ale když budete mít chvíli, zkuste si ji prolétnout, protože to by bylo to, co bychom probírali, kdybychom Ruth Benedict věnovali ještě další týden, tak ať se můžete kvalifikovaně rozhodnout.

(Ruth Benedict)

Margaret Mead

(Margaret Mead)

Clifford Geertz

Roy Wagner

(Geertz/Wagner)

Asley Montagu

Aihwa Ong 

(Aihwa Ong)

Regna Darnell

(Regna Darnell)

Annotation

This course aims to compliment the 'Anthropology of Religion' course by adding the context of the American school of anthropology. Students will read texts by the most influential American anthropologists and subject them to class discussion that will put them, in case of the older authors, in more contemporary context.