Charles Explorer logo
🇬🇧

Consumerism from the Perspective of Religious Studies

Class at Faculty of Arts |
ARL500170

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Konzumerismus je jedním ze základních rysů modernity již od konce 18. století, kdy se podle Colina Campbella zrodil „z ducha romantismu“. Do nových výšin se však dostal až v 80. letech s nástupem neoliberalismu s a ním související kulturou autenticity. Řada autorů konzumerismus kritizuje a pokládá ho za odcizující. V našem semináři ale na něj budeme hledět neutrálně jako na specifický kulturní étos, který má jak své stránky světlé, tak stinné.

Seminář bude mít tři části. V první se na konzumerismus podíváme obecněji jako na sekulární variantu oběti a rozebereme si jeho symbolickou logiku. Ve druhé části na konzumerismus pohlédneme historicky a v návaznosti na Colina Campbella si probereme jeho vznik v 18. století z „romantické etiky“ v návaznosti na sentimentalistické proudy protestanstké teologie. Ve třetí části se pak zaměříme na stále rostoucí roli, kterou má konzumerismus v uplynulých desetiletích, jež Charles Taylor označuje jako „věk autenticity“. Budeme si všímat, jak se s nástupem neoliberálního konzumerismu mění povaha náboženství, ale stejně tak nás bude zajímat, že i konzumerismus sám vykazuje stále silnější náboženské rysy: je o identitě, autenticitě, zkušenosti a má kultickou dimenzi („kult značky“).