Charles Explorer logo
🇬🇧

Empirical Resaerch

Class at Faculty of Arts |
ARL500175

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předmět určený pro studenty navazujícího magisterského studia religionistiky, kteří mají v jeho rámci možnost si po dohledem vyučujících vyzkoušet realizaci empirického výzkumu na domluvené téma.