Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction into Romani Studies II

Class at Faculty of Arts |
ARM0002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je podat začínajícím studentům představu o historii, organizační i obsahové struktuře a záběru romistiky a spolu s tím jim předat nezbytné penzum informací týkajících se romských reálií. Předmět tak v podstatě tvoří úvod do většiny předmětů studijního plánu romistiky, které již znalosti nabyté v rámci tohoto předmětu předpokládají a dále na nich stavějí.

Součástí kurzu je pravidelné čtení zadané literatury a debata nad zadanými základními romistickými texty.