Charles Explorer logo
🇬🇧

North Central Romani III

Class at Faculty of Arts |
ARM100003

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata gramatiky probíraná po týdnech (podle učebnice Šebková a Žlnayová 1999):

Dativ

Participia a další nefinitní slovesné tvary

Perfektivní minulý čas

Lokativ

Slovesně-jmenné a neosobní vazby

Flexe mediopasivních sloves (tzv. sloves 3. třídy)

Ablativ

Tranzitivní a intranzitivní slovesné derivace

Instrumentál

Kondicionál irealis

Genitiv

Opakovací hodina

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem zimního semestru je ukotvit znalost gramatiky jazyka načerpanou v prvním roce studia a postupně rozvíjet schopnost v jazyce samostatně komunikovat.

Přednášková část spočívá ve výkladu obtížnějších gramatických struktur východních dialektů severocentrální romštiny. Důraz se klade na analytické uchopení jazyka, které je předpokladem k pozdější aktivní práci s jazykem a zároveň nerodilým mluvčím pomáhá v systematičtějším osvojení praktických jazykových schopností. Obsahem seminární části je intenzivní procvičování náročnější gramatiky, rozvíjí se konverzační schopnosti i práce s psaným materiálem. Posluchači by po absolvování předmětu Severocentrální romština III měli získat kompletní přehled o základní gramatické struktuře severocentrální romštiny a schopnost bez větších chyb komunikovat ústně i písemně v probíraném interdialektu minimálně na úrovni A2 podle CEFR.